Довідник з української мови

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

Основні види складнопідрядних речень

Складнопідрядні речення займенниково-співвідносного типу

Займенниково-співвідносними називають такі складнопідрядні речення, у яких підрядна частина пояснює співвідносний займенник головної частини. Хвала тому, хто людям у приполі несе слова, подібні хлібу й солі, і співи, гідні слави сіяча (М. Рильський). Хто має розум, той не їде зимою возом (Народна творчість). Яка корова, таке й теля (Народна творчість).

Найтиповішими співвідносними займенниками в таких реченнях є вказівні той, такий та означальні все, всякий, кожен. Підрядні частини займенниково-співвідносних складнопідрядних речень поєднуються зі співвідносними словами головної частини за допомогою сполучних слів-займенників хто, що, який, чий, котрий і відповідають на питання хто? що? який? Таким чином, структурною основою речень цього типу є попарне об´єднання займенників, один із яких входить до головної частини, а другий — до підрядної: той - хто, той - що, такий - який, все - що, всі - хто, всякий - хто, кожен - хто. Самотнім не є той (хто?), хто вміє думати (Народна творчість). Блаженні ті (хто?), що в мир і тишу вірять! (С. Гординський). Яка хатка, така й паніматка (Народна творчість) — паніматка така (яка?) - яка хатка. За все (за що?), що маю, дякую тобі (М. Луків). Я зібрав усіх (кого?), кому Арес поклав у десниці жну зброю (В. Чемерис). Я цікаво приглядався до кожного (до кого?), кого зустрічав (Є. Гуцало).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити