Довідник з української мови

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

Безсполучникове складне речення

Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні

Залежно від характеру смислових зв´язків та інтонації між частинами безсполучникового складного речення може ставитися кома, крапка з комою, двокрапка або тире.

 

Кома і крапка з комою в безсполучниковому складному реченні

Кома в безсполучниковому складному реченні ставиться тоді, коли його частини виражають одночасність, послідовність чи сумісність дій, явищ і поєднуються інтонацією переліку. Вже сонце не гріє, не жовтіє жито, мак не червоніє (Марійка Підгірянка).

Крапка з комою в безсполучниковому реченні ставиться замість коми, якщо частини речення досить самостійні за змістом або ж значно поширені чи мають свої розділові знаки. Ось і Великодні святки прийшли і пройшли; зазеленіли поля; зацвіли садки; защебетали соловейки... (Панас Мирний).

 

Двокрапка в безсполучниковому складному реченні

Двокрапка в безсполучниковому складному реченні вживається в таких випадках:

1. Якщо друга частина складного речення пояснює, доповнює чи розкриває зміст першої (між частинами можна вставити а саме). Дивний догад мене обпік: я залишуся в серці твоєму на сьогодні, назавтра, навік (Л. Костенко). У першій частині таких речень часто є слова так, такий, одно (один, одна); бачити, дивитись, чути, знати, розуміти, пам´ятати, вирішувати; виглянути, прислухатися, підняти голову (пропущені слова і побачити, і почути, і зрозуміти та ін.). Почалося так: Настя підсипала галушок (С. Васильченко). Із подій мого раннього дитинства ... врізалася в пам´ять одна: упав я дуже з коня (Остап Вишня). Дивлюсь: позаду мене вода, озеро (М. Вінграновський). Микола підвів голову і собі: на голім березневім дереві сиділо троє темних чи то птиць, чи то звірів (М. Вінграновський).

2. Якщо наступна частина виражає причину того, про що йдеться в попередній частині (між ними можна вставити сполучники бо, тому що). Раптом вовк насторожився: йому почулися постріли (М. Вінграновський).

 

Тире в безсполучниковому складному реченні

Тире в безсполучниковому реченні ставиться:

1. Якщо зміст частин речення протиставляється чи зіставляється (можна вставити сполучник а). В мужика землянка вогка — в пана хата на помості... (Леся Українка).

2. Якщо в першій частині речення зазначається час або умова того, про що йдеться в другій частині (можна вставити сполучники коли, якщо). Час твій прийде з долею битися — сон пропаде (Леся Українка). Синички зранку пищать — чекай уночі морозу (Народна творчість).

3. Якщо друга частина речення виражає раптовий наслідок, швидку зміну подій чи висновок з дії першої частини (можна вставити через це, тому). Глянув Петро униз — серце замліло (С. Васильченко). Узявся за клямку — зразу ж і розчинилось перед ним (Є. Гуцало).

4. Якщо у другій частині міститься порівняння з тим, про що йдеться в першій частині (можна вставити немов). Гляне — холодною водою обіллє (Марко Вовчок). Говорить — шовком вишиває (Народна творчість).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити