Матеріали для Нової української школи 1 клас - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Довідник з української мови

ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ

Складне синтаксичне ціле, його основні ознаки

Для того щоб повно і точно висловити якусь думку, якесь конкретне повідомлення, одного речення, як правило, недостатньо. У мовленні окремі речення звичайно виступають не ізольовано, а поєднуються між собою за змістом і за допомогою граматичних засобів, утворюючи блоки речень, через які відбувається розвиток думки та послідовне розгортання змісту (теми). Такі блоки речень, пов´язаних між собою як своєю семантикою, так і граматично, становлять складне синтаксичне ціле (ССЦ), або, за іншою термінологією, складну синтаксичну (надфразну) єдність. Порівняно з реченням ССЦ характеризується більш повним розвитком думки.

У ССЦ виділяють зачин (початок думки, теми), розгортання думки чи повідомлення (розвиток, виклад теми) і кінцівку (підсумок сказаного). Зачин зосереджується в першому реченні, яке є найбільш самостійним і може навіть виділятися в окремий абзац, хоч і не завжди: іноді воно без наступних речень може бути й незрозумілим. Трапляється, що суть зачину викладається лише в якійсь частині першого речення або ж у двох реченнях. Зачин містить думку в найзагальнішому вигляді і становить основу для подальшого викладу. У розгортанні наступні речення послідовно розвивають чи пояснюють думку, що міститься в зачині. У кінцівці міститься підсумок усього вислову (теми) із погляду як змісту, так і синтаксичної структури. Проте кінцівки може не бути, якщо, наприклад, дане ССЦ входить до складу більшої синтаксичної цілісності.

До складу тексту поряд із ССЦ можуть входити й окремі речення (коли одне таке речення охоплює зміст якоїсь підтеми тексту).

ССЦ не слід ототожнювати з абзацом. Здебільшого ССЦ збігається з абзацом, але необов´язково. Так, одне ССЦ може охоплювати два чи й три абзаци і, навпаки, в абзаці може бути кілька ССЦ. Абзац і ССЦ — це різнорівневі категорії, які ґрунтуються на різних засадах: абзац — на композиційно-стилістичних, ССЦ — на синтаксичних, структурно-семантичних.

Основними засобами синтаксичного об´єднання речень у ССЦ є:

1) особові і вказівні займенники, займенникові прислівники (він, ти, ви, хто, його, це, так, тут, там, тоді та ін.);

2) лексичні повтори, що підкреслюють значення виділених слів у тексті;

3) однакові видо-часові і способові форми дієслів-присудків;

4) єднальні та протиставні сполучники (і, та, а, але, проте та ін.);

5) сполучники з приєднувальним значенням (також, і навіть, та й, та ще й);

6) частки (лише, тільки, немов, ніби, і, не, а, от тощо);

7) неповнота окремих речень та деякі інші засоби.

Залежно від способу зв´язку між реченнями, що входять до ССЦ, виокремлюють три основні структурні типи ССЦ: із ланцюжковим, паралельним і змішаним зв´язком. При ланцюжковому зв´язку речень, що входять до ССЦ, кожне наступне речення розкриває, уточнює, доповнює зміст попереднього, і в такий спосіб здійснюється розгортання думки, відбувається її рух. Засобами зв´язку між реченнями цього структурного типу ССЦ зазвичай виступають займенники, повтори слів, займенникові прислівники тощо. Василь Стус — людина рідкісної моральної обдарованості, голос сумління у світі розхитаних і розмитих понять честі, правди, порядності. Він зберіг свій стиль до кінця. І це було основою його трагедії. Він ніс даровану йому іскру Божу з гідністю й лицарською одвагою, не згинаючись і не обминаючи. На такій дорозі поети гинуть. (Є. Сверстюк).

При паралельному зв´язку речень усі повідомлення однаково доповнюють думку, висловлену в зачині, називають одночасні, рівноправні явища. Такі речення переважно однорідні за складом, однакові чи подібні за будовою, зв´язки між ними схожі на зв´язки між частинами складносурядних і безсполучникових складних речень з однотипними частинами. Засобами зв´язку звичайно виступають однакові видо- часові форми дієслів-присудків. Такі ССЦ використовуються переважно для опису послідовних, незалежних один від одного подій чи картин, а також одночасних дій, явищ. Над темним безмежжям лісів, які з усього боку затуляли небокрай, сходив весняний ранок. У повітрі чути було пахощі листя, що за кілька днів розпустилося з набубнявілих бруньок, і молодої, покропленої росою трави. Біля струмків, ще повноводих від весняної повені, золотилося латаття, мов коштовне гаптування на зеленому килимі. Перед сходом сонця панувала врочиста тиша (Ю. Крашевський).

Ланцюжковий і паралельний зв´язки можуть поєднуватися в межах одного ССЦ, утворюючи змішаний тип зв´язку речень, як, наприклад, у ССЦ Жовтень — другий місяць осені. Назва його пов´язана з кольором, що переважає в цей час у природі. Виблискують у небесній сині жовтою різьбою берези. Святковими у своїй красі стоять золотаво-червоні клени. Пагорби й схили відсвічують багряно- жовто-золотистими барвами (А. Волкова), де перше й друге речення пов´язані ланцюжковим зв´язком, а третє, четверте і п´яте — паралельним.

загрузка...

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами. Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посилання на сайт, будьте вдячними ми затратили багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2008-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.