Довідник з української мови

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ

Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків

Чергування о - а, е - і, е - и

При чергуванні [о] - [а] буква а пишеться в коренях дієслів перед наголошеним суфіксом -а- (-я-): гонити - ганяٰти, котити - обкачаٰти, ломити - ламаٰти, допомогти - допомагаٰти, вискочити - скакаٰти, схопити - хапаٰти. Пишеться а перед складом з а (я) в деяких словах: багато, багатир (багатій), гарячий, гаразд, кажан, калач, качан, хазяїн і похідних від них, але богатир (=силач), слов´яни, крохмаль, козак, поганий.

При чергуванні [е] - [і] буква і пишеться в коренях дієслів перед наголошеним суфіксом -а- (-я-) і в окремих словах перед суфіксом -ува- (-юва-): летіти - літаٰти, згребти - згрібаٰти, стрелити - стріляٰти - вистрілювати.

При чергуванні [е] - [и] буква и пишеться в префіксальних дієсловах після букв на позначення приголосних перед р, л і наголошеним суфіксом -а- (-я-): зберу - збираٰти, змертвіти - вмираٰти, видерти - видираٰти, перу - обпираٰти, витерти - витираٰти, стелити - застилаٰти, клену (кляну) - проклинаٰти.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити