Довідник з української мови

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ

Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків

Написання префіксів з- (зі-, с-), роз-, без-

1. Префікс с- пишемо перед к, п, т, ф, х, які позначають глухі приголосні: скомпрометувати, спідлоба, створений, сформульований, схвалення.

2. Префікс з- (іноді із-) пишемо перед буквами, які позначають усі інші приголосні (глухі і дзвінкі) та голосні: зберегти, зведений, зглянутися, здивування, зекономити, зжатий, ззовні, злинялий, зорієнтуватися, зрозуміти, зсихання, зумовлений, зцілити, зчеплення, зшивати, зщулений; іззаду, ізнов, ізнизу.

3. У префіксах без-, роз-, воз-, через-, між-, над-, від-, під-, перед-, понад-, об-, пишуться з, ж, д, б, які ніколи не змінюються перед буквами на позначення глухих приголосних: безперервний, розкидати, возз´єднання, черезсмужжя, міжпланетний, надприбуток, відтінок, підхопити, передплата, понадстроковий, обкопати.

Зверніть увагу!

У деяких словах поряд із префіксами з-, с- уживаються префікси зі-, зо-, зу зібрати, зів´ялий, зігнаний, зігнити і зогнити, зігріти і зогріти, зіжмаканий і зжмаканий, зімліти і зомліти, зім´яти, зіпертися і спертися, зіпріти і зопріти, зісковзнути і зсковзнути, зіскочити і зскочити, зітерти і стерти, зітліти і зотліти, зітхання, зустрітися.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити