Довідник з української мови

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

Загальна характеристика частин мови

Морфологія — це розділ мовознавчої науки, у якому слова вивчаються як частини мови.

Слова об´єднуються в частини мови за такими спільними для них рисами:

а) загальним лексичним значенням;

б) морфологічними ознаками (граматичним значенням);

в) синтаксичною функцією;

г) особливостями словотворення.

Отже, частини мови — це лексично-граматичні групи слів. Слова кожної окремої частини мови характеризуються такими особливими лексичними і граматичними ознаками, яких немає або які неповно чи інакше виявляються в словах іншої частини мови.

Іменникам властиве загальне лексичне значення предметності (ключ, дошка, схід), прикметникам — ознаки (веселий, березовий, Ларисин), числівникам — кількості (дев´ять, обидва, півтора), займенникам — значення вказівності (цей, він, хтось), дієсловам — дії (бігти, радіти), прислівникам — ознаки цієї дії (весело, вгорі, надвоє).

Кожна частина мови характеризується і своїми граматичними ознаками. Наприклад, іменник виражає своє предметне значення через незалежні граматичні значення роду, числа і відмінка, у реченні найчастіше виступає підметом і додатком. Творяться іменники переважно суфіксальним способом.

Прикметник виражає узагальнене значення ознаки, якості через залежні від іменника граматичні значення роду, числа та відмінка, у реченні найчастіше буває узгодженим означенням. Утворюються прикметники переважно суфіксальним, рідше — префіксальним способом.

Дієслово реалізує узагальнене лексичне значення дії або стану через граматичні значення виду, стану, способу, часу, особи або роду тощо, у реченні переважно виступає присудком. Для дієслів основним способом творення є префіксальний.

В українській мові традиційно виділяють 10 частин мови, серед яких 6 самостійних (повнозначних), 3 службових (неповнозначних) й окрема частина мови — вигук.

Самостійні частини мови характеризуються тим, що вони мають і лексичне, і граматичне значення, у реченні виступають його членами. До самостійних частин мови належать іменники, прикметники, числівники, займенники, дієслова і прислівники.

Службові слова не мають лексичного значення, вони виконують у мові лише граматичну роль — служать засобом вираження відношень і зв´язків між словами в реченні (прийменники та сполучники) або надають словам чи цілим реченням відтінків значень (частки). Службові слова не виступають членами речення, але можуть входити до складу членів речення (прийменники і частки).

Вигук не належить ні до самостійних, ні до службових частин мови. Від самостійних частин мови вигуки відрізняються тим, що нічого не називають, а від службових — тим, що не пов´язують інших слів і самі з ними граматично не зв´язані. Вигуки лише виражають почуття або спонукання до дії, але не називають їх.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи 1 клас - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами. Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посилання на сайт, будьте вдячними ми затратили багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2008-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.