Довідник з української мови

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

Прикметник

Букви ь,у (ю) в суфіксах на означення пестливості і неповноти ознаки

• У суфіксах на означення здрібнілості чи пестливості -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк- пишеться м´який знак: червоненький, густесенький, цілісінький, тонюсінький.

• У суфіксові на позначення неповноти ознаки -уват- (-юват-) пишуться у, ю: грубуватий, жовтуватий, синюватий.

Букви ь, е, о, и в прикметникових суфіксах

• У суфіксові -ськ- (-зьк-, -цьк-) пишеться м´який знак: російський, італійський, запорізький, французький, козацький, німецький.

• Суфікс -ев- (-єв-) уживається в прикметниках з основою на м´який приголосний або на приголосні ж, ч, ш, якщо наголос падає на основу: жовтневий, квасолевий, суттєвий, рожевий, овочевий, дешевий.

• Суфікс -ов- пишеться в прикметниках, основа яких закінчується буквою на позначення твердого приголосного (розумовий, святковий, оксамитовий), а також якщо наголос падає на закінчення (лісови̍й, дощови̍й, гайови̍й, польови̍й).

• Суфікс -ин- пишеться в присвійних прикметниках після букв на позначення приголосних, крім й: сестрин, доччин, Тетянин, орлиний, качиний, пташиний.

• Суфікс -їн- пишеться в присвійних прикметниках після апострофа, й та букв на позначення голосних: Мар´їн, Майїн, Маріїн, солов´їний, зміїний.

• Суфікс -ичн- пишеться після д, т, з, с, ц, ж, ч, ш та р у прикметниках, похідних від слів іншомовного походження: епізодичний, терапевтичний, гімназичний, токсичний, категоричний.

• Суфікс -ічн- пишеться в таких прикметниках після букв на позначення інших приголосних: хірургічний, географічний, економічний, а суфікс –їчн - після букв на позначення голосних: героїчний, прозаїчний.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити