Повний новітній довідник школяра

Українська мова

Самостійні частини мови

Дієприкметник

Безособові дієслівні форми на -но, -то

У сучасній українській мові вживаються дієслова на -но, -то, які виступають присудком в односкладному безособовому реченні:

Проса покошено (М. Рильський).

Всі взолочено віконця (П. Тичина).

Дощ без упину лив осінь і літо;

Луки затоплено, трави побито (П. Грабовський).

Безособові дієслова на -но, -то не відмінюються ні за числами, ні за відмінками, ні за родами. Ці форми можна утворити від кожного пасивного дієприкметника із суфіксом -н(ий), -т(ий): збудований — збудовано, забутий — забуто.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити