Повний новітній довідник школяра

Українська мова

Самостійні частини мови

Дієприслівник

Дієприслівниковий зворот

Дієприслівник разом із залежними від нього словами утворює дієприслівниковий зворот, який завжди в реченні виділяється комами (комою):

Не відокремлюються дієприслівникові звороти, які стали фразеологізмами:

Йшов не спитавши броду, то й потрапив у халепу.

Відокремлюються також і поодинокі дієприслівники, коли вони означають час, причину, умову дії:

А чабан, усміхаючись, ходить і щось до себе говорить.

Поодинокі дієприслівники, що стоять безпосередньо при присудку і мають значення прислівника, комами не відокремлюються (такі випадки в мові зустрічаються рідко):

Вона сиділа замислившись (Ю. Яновський).

Беріться за справу не гаючись.

Деякі люди живуть не живучи, а тліючи.

ЗАПАМ'ЯТАЙ

При творенні речення з дієприслівником слідкуйте за побудовою речень: Підійшовши до озера, його очі широко розкрилися від здивування. — Неправильно. Треба: Підійшовши до озера, він широко розкрив очі від здивування.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити