Повний новітній довідник школяра

Українська мова

Самостійні частини мови

Прислівник

Ступені порівняння прислівників

Прислівники, утворені від якісних прикметників, що мають суфікси -о, -е, можуть утворювати форми вищого й найвищого ступенів порівняння: розумно — розумніше — найрозумніше, найбільш розумно.

Бувають прості і складені форми вищого й найвищого ступенів порівняння.

Проста форма вищого ступеня порівняння прислівників утворюється:

— за допомогою суфіксів -ш(е), -іш(е), при цьому власні суфікси звичайних прислівників втрачаються: глибоко — глибше, гаряче — гарячіше, палко — палкіше;

— за допомогою інших основ: погано — гірше, добре — краще.

Складена форма вищого ступеня порівняння прислівників утворюється додаванням слів більш, менш і підсилюється словами значно, багато, куди, ще, трохи: більш важливо, менш вдало, значно краще, куди гірше.

Проста форма найвищого ступеня твориться від прислівників вищого ступеня додаванням до них префікса най-: найкраще, найвище; для підсилення додаються префікси як-, що-: якнайшвидше, щонайменше.

Складена форма найвищого ступеня утворюється додаванням до звичайного прислівника слів найбільш, найменш: найбільш корисно, найменш помітно.

При утворенні ступенів порівняння прислівників можливі чергування приголосних: близько — ближче, високо — вище, низько — нижче.

Не слід сплутувати прислівники вищого та найвищого ступенів порівняння з прикметниками середнього роду називного відмінка вищого й найвищого ступенів.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити