Повний новітній довідник школяра

Українська мова

Самостійні частини мови

Прислівник

Способи творення прислівників

Прислівники дуже різноманітні за своїм значенням, походженням та будовою, бо співвідносяться практично з усіма повнозначними частинами мови.

Творяться прислівники різними способами:

— префіксальним за допомогою префіксів ні-, від-, до-, поза-, після-, за-, не- (ніскільки, відтепер, допізна, позавчора, післязавтра, забагато, нерідко);

— суфіксальним за допомогою суфіксів -о, -е, -чі, -еньк-, -ісіньк-, -сь, -ки (дешево, краще, двічі, чистенько, точнісінько, якось, пішки);

— префіксально-суфіксальним за допомогою префікса по- та суфіксів -и, -ому, -ему, -е, -є (по-лисячи, по-новому, по-своєму, по-друге, по- третє);

— способом переходу різних частин мови у прислівники (часом, боком, в ногу, без жалю, на щастя);

— способом складання основ (шито-крито, сюди-туди, любо-дорого, ледве-ледве);

— способом злиття основ слів (мимохіть, мимохідь, праворуч, чимдуж).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити