Повний новітній довідник школяра

Українська мова

Орфоепія

Найпоширеніші чергування голосних

[в] — [о]: нести — носити, везти — возити;

[і] — [а]: сідати — садити, лізти — лазити;

[е] — [і]: летіти — літати, плести — заплітати;

[о] — [а]: котити — катати, стояти — стати;

[о], [е] — [і]: нога — ніжка, овес — вівса, село — сіл, школа — шкіл, осені — осінь, кореня — корінь.

Голосні [о], [е] стоять у відкритих складах, а [і] — у закритих (ро- бота — ро -біт -ник; пи-ро-га — пи -ріг; ки-се-лю — ки -сіль).

У цього правила багато винятків: [о], [е] не змінюються на [і] в закритих складах, коли вони випадні (лісок — ліска), у звукосполученнях -оро-, -оло-, -ере-, -еле-, -ер-, -ор-, -ов-: ворон, берег, розколов, шовк, голос, шелест, борг, чверть (але: дорога — доріг, смороду — сморід, болото — боліт тощо); у суфіксах та префіксах (перевезень, розтин), в особових формах дієслів (пливеш, знатимеш), у Р. в. множини іменників ж. p. І відміни (істот, веж), в абревіатурах (неп) та словах іншомовного походження (фантом); у наголошених кінцевих частинах складних слів -вод, -нос, -воз, -лов, -роб: діловод, молоковоз, водонос, риболов, землероб (але у кінцевих -хід, -ріг чергування відбувається: всюдихід, Козеріг);

[о], [е] — нуль звука: ставок — ставка, орел — орла, хлопець — хлопця, сестер — сестра, пісень — пісня;

[е] — [о] в окремих словах після шиплячих: шести — шостий, женити — жонатий, пшениця — пшоно.

[о] — [а]: скочити — скакати, допомогти — допомагати.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити