Повний новітній довідник школяра

Українська мова

Службові частини мови

Прийменник

Прийменник — незмінна службова частина мови, яка разом із закінченнями самостійних частин мови вказує на відношення між словами в реченні:

Час від часу яблука зриваються з гілля, гупають на м’яку землю, вкриту ніжною зеленою травою. Старий яблуневий сад вигрівається в щедротах гарячого літнього дня. Протоптані стежки ведуть до невеличких будинків (М. Слабошпицький).

Прийменник від виражає часові відношення, прийменники з, на, до — просторові відношення, в — способу дії.

Існує кілька класифікацій прийменників за їхніми смисловими відношеннями, значеннями.

Виділяють прийменники:

— просторові (місце дії, напрямок: до, від, у, біля, за, посеред, край, по);

— часові (від, до, на, з, о, після, через, упродовж);

— причинні (з, від (од), через, завдяки, у зв’язку з, з нагоди, зважаючи на);

— мети (за, на, для, задля, заради, в ім’я);

— умови (при, без, за умови, у випадку);

— допустові (незважаючи на, всупереч);

— об’єктні (про, за, зі);

— означальні (без, з, в).

ЗАПАМ'ЯТАЙ

Перекладаючи словосполучення з прийменником по з російської мови, слід враховувати деякі особливості вживання прийменників в українській мові.

Прийменник може вживатися з формою одного, двох та трьох відмінків. Лише з родовим відмінком уживаються прийменники без, біля, до, з-за, з-під, проти, серед; лише з давальним відмінком — назустріч, наперекір, всупереч, навздогін, напереріз; прийменники над, під, перед, поза вживаються, як правило, з орудним відмінком; на, об, по — зі знахідним і місцевим; з, із, зі, між, за вживаються з родовим, знахідним та орудним відмінками. Прийменник у (в) поєднується з родовим, знахідним та місцевим відмінками.

Російською мовою


Українською мовою

по

свидетельству

за

свідченням

собственному желанию

власним бажанням

поручению

дорученням

приказу

наказом

указанию

вказівкою

профессии

професією

определенным обстоятельствам

певних обставин

по

вопросам

з

питань

инициативе

ініціативи

истории

історії

многим причинам

багатьох причин

случаю

нагоди

по

заказу

на

замовлення

требованию

вимогу

предложению

пропозицію

моему адресу

мою адресу

(по)

курсы по изучению

(для)

курси для вивчення

комиссия по составлению актов

комісія для складання актів

по

получению удостоверения

після

одержання посвідчення

возвращению

повернення

отъезду

від'їзду

рассмотрению

розгляду

по

служебным делам

у (в)

службових справах

выходным

вихідні

всем направлениям

усіх напрямках

(по)

дежурный по классу

(по)

черговий по класу

приказ по отделению

наказ по відділенню

специалист по менеджменту

спеціаліст по менеджменту

коллеги по работе

колеги по роботі

по возможности

по можливості

(по)

демократическая по содержанию

(без прийменника)

демократична змістом

сообщить по телефону, по факсу

повідомити телефоном, факсом

большой по объему

великий обсягом

передать по телеграфу

переказати телеграфом


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити