Повний новітній довідник школяра

Українська мова

Службові частини мови

Частка

Розряди часток за значенням

За роллю в реченні визначають формотворчі, заперечні та модальні частки.

Роль у мові

Приклади

Формотворчі

утворюють форми умовного та наказового способів дієслів, зворотні дієслова

би (б) хай, нехай -ся (-сь)

Заперечні

виражають заперечення

не, ні, ані

Модальні

підсилюють або виділяють окремі слова в реченні (підсилювально-видільні)

навіть, тільки, хоч, хоча б, лише (лиш), аж, же (ж), таки, уже, собі, ще, все


привертають увагу до якогось предмета, явища (вказівні)

то, ото, це, оце, ось, осьде, он, онде, ген, осьдечки, ондечки


підсилюють стверджувальні речення або заміняють їх (стверджувальні)

так, авжеж, аякже, атож, ага, еге, еге ж, гаразд, та


оформляють питальне речення чи становлять самостійне запитання (питальні)

чи, хіба, невже, га, що за


спонукають до дії (спонукальні)

годі, бодай, -бо, -но, давай, ну


вказують на кількість, міру точності або правдивість повідомлення

приблизно, майже, мало не, трохи не, ледве не, чи не, якраз, власне, рівно, десь, ледве чи, навряд чи, ніби, наче, мов, мовби, немовби

За іншою класифікацією частки поділяють на формотворчі (би, б, хай, нехай), словотворчі (не, ні, ані, -ся, -сь, аби-, де-, чи-, що-, як-, будь-, -небудь, казна-, хтозна) та фразові (надають реченню і словам додаткових відтінків — ствердження, заперечення, питання, спонукання, сумніву та ін.: так, авжеж, аякже, не, ні, чи, хіба, невже, це, оце, ось, ото, за, як, тільки, лише, саме, хоч, хоч би, якраз, навіть, мов, ледве, мовби, ніби, навряд чи).

За місцем у реченні частки можуть стояти перед словом, до якого належать (препозитивні), і після слова, з яким пов’язані своїм значенням (постпозитивні).

Частки слід відрізняти від однозвучних із ними інших частин мови. Порівняйте:

Як тебе не любити, Києве мій! (А. Малишко) — як — частка,

модальна, підсилювально-стверджувальна.

Ви знаєте, як липа шелестить... (П. Тичина) — як — сполучник

(сполучне слово).

Омонімічними можуть бути частка чи і сполучник чи, частка це і займенник це, частки воно, собі і займенники воно, собі, частки і, й і сполучники і, й.

При особливій позиції частка не може також виражати ствердження (здебільшого в риторичних питальних та окличних реченнях): Хто ж не любить свій край? Хто тільки тут не бував!


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити