Повний новітній довідник школяра

Українська мова

Службові частини мови

Частка

Написання слів із частками разом, окремо та через дефіс

Разом пишуться:

— з не, якщо слово без нього не вживається: немовля, нестерпний, ненавидіти, нехтуючи;

— з не — іменники, прикметники, прислівники, які можна замінити синонімами без не: нещастя (лихо), невеселий (сумний), нерідко (часто);

— у складі префікса недо- із значенням неповної дії чи ознаки: недооцінка, недорослий, недопрацювати, недобачати;

— не з дієприкметниками, які не мають при собі пояснювальних слів: непередбачені обставини, незасіяний лан, незмінювана частина мови;

— аби-, ані-, де-, чи-, чим-, що-, як- з різними частинами мови, крім сполучників: абиде, анітрохи, деякий, чимало, чимдуж, щодня, якнайкраще;

- ся (-сь) у зворотних дієсловах та займенниках: чується, щось,

чийсь, когось;

— би (б), же (ж), то, що у складі сполучників, часток: мовбито, атож, аякже.

Окремо пишуться:

— з не — при протиставленні: не боса, а взута; не солодко, а гірко; не робити, а лінуватися (крім випадків, коли зіставляються непротилежні поняття: Хлопець невисокий, але досить дорослий на вигляд);

— з не — дієприкметники, що мають при собі пояснювальні слова: не прочитаний досі лист, не розшифрований ученими напис;

— не з прикметниками, якщо є пояснювальні слова ні, далеко, зовсім, аж ніяк: Вигляд у нього був аж ніяк не стомлений;

— з усіма дієсловами, дієприслівниками, числівниками, сполучниками, частками, займенниками, прислівниками, крім названих випадків написання разом: не можна, не треба;

ЗАПАМ'ЯТАЙ

Від місця частки може залежати зміст усього речення. Порівняйте:

Лише я знаю, чого він вартий. — Я знаю лише, що він вартий значно більшого.

ЗВЕРНИ УВАГУ

Подвійне вживання частки не робить речення не заперечним, а стверджувальним: Я не міг цього не зробити.

ЗВЕРНИ УВАГУ

Одні й ті самі вигуки в різних реченнях можуть виявляти різні значення.

Вигуки не пов'язані граматично з іншими членами речення і не служать для їх зв'язку, тому виділяються в окремий розряд серед частин мови (не повнозначні І не службові).

— зі словами з часткою, якщо на місці дефіса стоїть частка: йди- но — йди ж но, тим-то — тим же то.

Через дефіс пишуться:

— з -бо, -но, -то, -от, -таки, будь-, казна-, хтозна-, -небудь: який-бо, дай-но, як-от, прийшов-таки (але: таки прийшов), будь-що, казна-ким, хтозна-що, ким-небудь.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити