Повний новітній довідник школяра

Українська мова

Службові частини мови

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Укажіть рядок, у якому всі прийменники вказують на причинні зв’язки:

A) упродовж, у випадку, всупереч;

Б) з нагоди, задля, заради;

B) через, завдяки, у зв’язку з;

Г) зважаючи на, незважаючи на, за умови.

2. Укажіть рядок, у якому всі прийменники по у словосполученнях перекладаються українською мовою як за:

A) по поручению, по указанию, по профессии;

Б) по собственному желанию, по литературе, по случаю;

B) по свидетельству, по требованию, по моєму адресу;

Г) по возвращению, по выходным, по телефону.

3. Укажіть рядок, у якому в усіх словосполученнях вжиті прийменники:

A) іти шляхом, усьому край, у твоїх інтересах;

Б) шляхом досліджень, в інтересах колективу, край дороги;

B) за рахунок інших, виставити рахунок, зовсім поряд;

Г) залишитися обіч, на випадок небезпеки, на всякий випадок.

4. Укажіть рядок, у якому всі прийменники пишуться разом:

A) з/по/над, по/перед, в/кінці;

Б) в/середині, по/за, з/за;

B) на/перед, з/поміж, не/зважаючи/на;

Г) до/в/кола, на/передо/дні, за/ради.

5. Укажіть, який прийменник розібраний як частина мови правильно:

A) навколо — похідний, складний, із значенням просторового відношення, вживається з родовим відмінком, пишеться разом;

Б) близько — непохідний, простий, із значенням часового відношення, вживається з родовим відмінком, пишеться з ь;

B) з-поміж — непохідний, із значенням причинності, вживається з родовим відмінком, пишеться через дефіс;

Г) всупереч — похідний, з часовим значенням, вживається з давальним відмінком, пишеться разом.

6. Укажіть, у якому реченні вжитий сполучник (розділові знаки пропущені):

A) Вони швидко домовилися про/те як діятимуть далі.

Б) Вони швидко домовилися про/те Вадима ще мучили сумніви.

B) За/те завдання йому ще довго дорікали в деканаті.

Г) Сидіння було невелике за/те зручне.

7. Укажіть, у якому рядку не сполучники:

A) проте, зате, однак;

Б) щоб, якщо, немов;

B) тому що, що, незважаючи на те що;

Г) незважаючи на, в галузі, посеред.

8. Укажіть, у якому морфологічному розборі сполучників немає помилок:

A) але — сполучник сурядності, простий, протиставний, непохідний, одиничний;

Б) бо — сполучник підрядності, причинний, простий, похідний, одиничний;

B) ні... ні — сполучник сурядності, розділовий, складний, похідний, повторюваний; Г) щоб — сполучник підрядності, умовний, простий, непохідний, одиничний.

ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. В; 2. А; 3. Б; 4. Г; 5. А; 6. Б; 7. Г; 8. А.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити