Повний новітній довідник школяра

Українська мова

Словосполучення

Речення

Речення — послідовність слів чи одне слово, що виражає закінчену думку про факти, явища, події; реченню притаманні інтонаційна і смислова завершеність, наявність головних членів речення. Речення виконують комунікативну, інформаційну, номінативну функції.

За метою висловлювання речення бувають розповідні, питальні та спонукальні.

Розповідне речення містить інформацію, повідомлення про факти, явища, події або відповідь на поставлене питання. У кінці розповідного речення ставиться крапка (або три крапки, якщо воно не закінчене):

Французький мандрівник XVII століття П’єр Шевальє писав про українську мову, що вона дуже ніжна й сповнена пестливих виразів та надзвичайно витончених зворотів (За А. Матвієнком).

Весняними вечорами, коли відсиріє від степової вологи земля, голублять душу та серце людини свіжі і ніжні степові запахи... (За Г. Тютюнником)

Питальне речення виражає питання за допомогою певних слів (займенників, прислівників, часток) або інтонації. У кінці питального речення ставиться знак питання:

Який же вік гірських порід? Коли і як вони утворилися? (В. Бондар)

В якім лісі нема листя? Під яким кущем ховається заєць у дощ? Що дістане зубами потилицю? (Нар. загадки)

Питальні речення, які не потребують відповіді, називаються риторичними. Вони використовуються як засоби виразності в художній творчості.

Хто зможе випити Дніпро? (М. Рильський)

Спонукальне речення містить у собі волевиявлення: наказ, пораду, заклик, прохання, спонукання. У кінці спонукальних речень ставиться крапка, а якщо спонукання висловлюється у підсилено-емоційній формі, з окличною інтонацією, то часто ставиться знак оклику:

Виростай, дитино, й пам’ятай:

Батьківщина — то найкращий край!

(Д. Павличко)

Коли дерев’яний довгий ящик ущерть наповнився зерном, батько підхопив Юрчика руками, поставив на дощаний приступець і гукнув:

— Розгортай зерно, козаче. Без тебе не обійтися (Г. Майстренко).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити