Повний новітній довідник школяра

Українська мова

Словосполучення

Просте речення

Підмет

Підмет — це головний член речення, що означає предмет, про який говориться в реченні, і відповідає на питання хто? що?

Підмети бувають прості і складені. Простий підмет найчастіше виражається іменником або займенником:

Простий підмет може бути виражений також іншими частинами мови (прикметником, дієприкметником, числівником, вигуком), які виступають у реченні в ролі іменника:

Простий підмет виражається також числівником, неозначеною формою дієслова, фразеологізмом, власного назвою:

Складений підмет виражається словосполученнями і реченнями:


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити