Повний новітній довідник школяра

Українська мова

Словосполучення

Просте речення

Додаток

Додатком називається другорядний член речення, який означає предмет і відповідає на питання непрямих відмінків (Р. кого? чого? Д. кому? чому? 3. кого? що? О. ким? чим? М. (на) кому? (на) чому?). Додатки найчастіше виражаються іменниками та займенниками:

додатки можуть також виражатися прикметниками, дієприкметниками, числівниками (часто в сполученні з іменниками), інфінітивом та іншими частинами мови, які в реченні виступають у ролі іменників; словосполученнями та реченнями:

Прямим є додаток, який стоїть у знахідному відмінку без прийменника (або в родовому відмінку без прийменника, коли при дієслові є частка не або йдеться про частину від предмета: не бачити очевидного, шматок хліба, склянка чаю):

Непрямим є додаток, виражений одним із непрямих відмінків або знахідним відмінком із прийменником (крім зазначених вище випадків):


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити