Повний новітній довідник школяра

Українська мова

Словосполучення

Просте речення

Синтаксичний розбір простого речення

1. Речення.

2. Визначити граматичну основу.

3. Визначити вид речення за метою висловлювання (розповідне, питальне, спонукальне), за інтонацією (окличне, неокличне), за наявністю головних членів речення (двоскладне, односкладне, вид односкладного), за наявністю другорядних членів (поширене, непоширене).

4. Визначити, ускладнене речення чи ні. Якщо ускладнене, то чим (звертання, однорідні члени, вставні слова чи речення, відокремлені, уточнюючі члени речення; звороти — дієприслівниковий, дієприкметниковий, порівняльний та ін.).

5. Визначити порядок слів, логічний наголос.

6. Пояснити розділові знаки.

7. Підкреслити другорядні члени речення, визначити, чим виражені усі члени речення.

Зразки розбору

Речення розповідне, неокличне, двоскладне, повне, поширене; ускладнене уточнюючими членами речення (обставинами міри й ступеня), дієприслівниковим зворотом; зі зворотним порядком слів

Логічнии наголос падає на перше слово широко та слово Дніпро; комами виділяються уточнюючі члени речення, дієприслівниковий зворот.

обставина способу дії, виражена дієприслівником із пояснювальними словами (дієприслівниковим зворотом).

Речення розповідне, окличне, односкладне, безособове, повне, поширене; ускладнене уточнюючими членами речення (обставиною місця); порядок слів зворотний, логічний наголос падає на перше слово; комою виділяються уточнюючі члени речення.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити