Повний новітній довідник школяра

Українська мова

Орфоепія

Зразок фонетичного розбору

Зв’язаний — зв’я-за-ний: 3 склади, 1-й, 2-й склади відкриті, 3-й — закритий.

[звjaзaниe I]

з — [з] — приголосний, дзвінкий, твердий, зубний;

в’ — [в] — приголосний, сонорний, напівпом’якшений, губний;

я [j] — приголосний, сонорний, м’який; [а] — голосний, наголошений;

з — [з] — приголосний, дзвінкий, твердий, зубний;

а — [а] — голосний, ненаголошений;

н — [н] — приголосний, сонорний, твердий, зубний;

и — [ие] — голосний, ненаголошений;

й — [І] — приголосний, сонорний, м’який, піднебінний.

8 букв, 9 звуків


джмелі — джме-лі: 2 склади, відкриті [джмеил'і]

д \ [дж] — приголосний, дзвінкий, твердий, африката;

ж /

м — [м] — приголосний, сонорний, твердий, губний;

е — [еи] — голосний, ненаголошений;

л — [л'] — приголосний, сонорний, м’який, зубний;

і — [і] — голосний, наголошений.

6 букв, 5 звуків


сіль — сіль: 1 склад, закритий

[с'іл']

с — [с'] — приголосний, глухий, м’який, свистячий;

і — [і] — голосний, наголошений;

л\[л'] — приголосний, сонорний, м’який, зубний.

ь/

4 букви, 3 звуки


оновлюється — о-нов-лю-є-ться: 1-й, 3-й, 4-й, 5-й склади відкриті, 2-й — закритий

[оноўл'уjец':а]

о — [о] — голосний, ненаголошений; н — [н] — приголосний, сонорний, твердий, зубний;

о — [о] — голосний, наголошений;

в — [у] — нескладовий позиційний варіант [в] — приголосного, сонорного, твердого, губного; л — [л'] — приголосний, сонорний, м’який, зубний;

ю — [у] — голосний, ненаголошений;

[j] — приголосний, сонорний, м’який, піднебінний;

є / [j] — голосний, ненаголошений;

\[е]

ть\[ц :] —приголосний, глухий, м’який, свистячий, с подовжений;

с /

я — [а] — голосний, ненаголошений.

11 букв, 10 звуків


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити