Повний новітній довідник школяра

Українська мова

Складне речення


Складним називається речення, у якому дві або більше граматичні основи. Таке речення складається з частин, які за будовою нагадують прості речення (але не є ними, оскільки не завершені інтонаційно, мають у своєму складі сполучники, сполучні слова; часто одна частина речення залежить від іншої). Частини складного речення об’єднані за змістом за допомогою різноманітних смислових зв’язків, сполучників, сполучних слів та інтонації і є цілісним синтаксичним вираженням єдиної складної думки.

За метою висловлювання складні речення можуть бути розповідні, питальні та спонукальні, за інтонацією — окличні й неокличні.

Частини складного речення за будовою бувають двоскладні та односкладні, поширені й непоширені, повні та неповні.

Складні речення не слід плутати з простими реченнями, поширеними однорідними членами. Порівняйте:



Складне речення може бути безсполучниковим, сполучниковим (з підрядним чи сурядним зв’язком), зі змішаним типом зв’язку.






Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити