Повний новітній довідник школяра

Українська мова

Складне речення

Безсполучникове складне речення

Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні

Кома в безсполучниковому складному реченні ставиться тоді, коли його частини виражають одночасність, послідовність або сумісність дій, явищ і поєднуються інтонацією переліку:

На клумбах та на грядках цвітуть троянди, розквітають рожі, горять бузковим полум’ям зелені кущі, пахтить резеда, під легеньким вітерцем тихо погойдуються жоржини (За О. Ільченком).

Крапка з комою ставиться тоді, якщо частини безсполучникового складного речення досить самостійні за змістом або значно поширені, уже мають свої розділові знаки; крапка з комою та кома у багатьох випадках можуть взаємозамінюватися:

От зайнялася зоря, почало дніти, стало займатися на світ; небо ясніє, із темного-синього переходить у блакитне. От і горобці зацвірінькали; десь високо-високо чується пісня жайворонкова (За

О. Кониським).

Двокрапка в безсполучниковому складному реченні ставиться тоді, коли друга частина речення пояснює, доповнює чи розкриває зміст першої (після першої частини можна поставити а саме; що):

Я глянув на Гриця: він слухав і пильно дивився у вікно. Примічаю: зробився мій парубок зовсім другий чоловік. Йдемо ми вулицею; іще з другого кінця побачили: в хаті світиться (М. Вовчок). Чіпка чує: недалеко з-за жита хтось співає (П. Мирний).

Двокрапка ставиться також і тоді, коли наступна частина виражає причину того, про що говориться в попередній (після першої частини можна поставити сполучники бо, тому що):

На схід сонця квітнуть рожі: будуть дні погожі (П. Тичина). З ранку до вечора в господарстві кипіло: садили город, розбивали грядки, білили стіни (М. Олійник). Дорога була важка: то грузнули в болоті, то продиралися крізь хащі, то переходили вбрід через якісь калюжі, зарослі лепехою та осокою (І. Мележ).

Тире в безсполучниковому складному реченні ставиться:

— якщо зміст речення протиставляється чи зіставляється (можна вставити протиставний сполучник а):

Ти не кликав за собою — я йшла непрошена (Г. Чубач);

— якщо в першій частині речення зазначається час або умова того, про що йдеться в другій частині (можна вставити сполучники коли, якщо):

Приступила я до квітів ближче — всі лілеї раптом затремтіли, почали хилитись нижче, нижче та й пожовкли, далі почорніли (Леся Українка);

— при швидкій зміні подій, наслідку чи висновку з першої частини (можна вставити тому, через те, через це):

Холодніє сіре небо — більше радості не знать (Г. Чубач). До земських діл тобі нема діла, луччих людей свого краю ти не знаєш, знать не хочеш і не ціниш — я соромлюсь сидіть поруч з тобою за столом (І. Карпенко-Карий).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити