Повний новітній довідник школяра

Українська мова

Складне речення

Складносурядне речення

Складносурядним називається складне речення, частини якого синтаксично рівноправні і з’єднані сполучниками сурядності та інтонацією:

Прилинув вітер, і в тісній хатині він про весняну волю заспівав, а з ним прилинули пісні пташині, і любий гай свій відгук з ним прислав (Леся Українка).

У складносурядних реченнях виділяють такі смислові зв’язки:

— єднальні (частини складного речення поєднуються за допомогою єднальних сполучників і, й, та (= і), та й, і... і, ні... ні, ані... ані, також, не тільки... а й, які мають значення переліку, одночасності, послідовності дій);

— протиставні та зіставні (частини складного речення поєднуються протиставними сполучниками а, але, та (= але), зате, проте, однак, так);

— розділові (частини складного речення поєднуються за допомогою розділових сполучників або, чи, або... або, чи... чи, то... то, чи то... чи то, не то... не то і передають події, що чергуються або виключають одна одну).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити