Повний новітній довідник школяра

Українська мова

Складне речення

Складнопідрядне речення

Складнопідрядним називається складне речення, частини якого синтаксично нерівноправні (одна частина підпорядкована іншій) і з’єднані сполучниками підрядності або сполучними словами:

Ми працю любимо, що в творчість перейшла (М. Рильський).

Складнопідрядне речення складається з двох частин — головної та підрядної, які поєднуються сполучниками підрядності (що, як, щоб, бо, якби, коли, доки, ніби, наче, неначе, немов, нібито, так що, тому що, через те що, незважаючи на те що та ін.) та сполучними словами (хто, що, який, чий, котрий, скільки, де, куди, звідки, коли, як).

Сполучники і сполучні слова знаходяться у підрядному реченні (підрядній частині). У головній частині (головному реченні) можуть бути вказівні слова: той, такий, все, всякий, кожен, там, туди, звідти, доти, так, стільки.

Сполучники не є членами речення, вони лише пов’язують підрядну та головну частини речення та вказують на смислові відношення між ними. Сполучні слова виконують не тільки роль сполучника, а й виступають у своєму значенні як члени речення.

Треба розрізняти сполучники що, як, коли від омонімічних їм сполучних слів що, як, коли. Для цього слід скористатися такими правилами:

1. Коли слово що заміняється у реченні на який, то що — займенник, сполучне слово, член речення. Сполучним словом що буває і тоді, коли на нього падає наголос (на сполучник що наголос падати не може):

Моя батьківщина — це крила орла, що лине до сонця з туманів (М. Рильський). — Можна замінити: орла, який лине. Отже, у цьому реченні що — сполучне слово. Член речення, займенник.

Адже король того не подарує, що ви йому всю гору покопали (Леся Українка). — Що не замінюється на який, отже, це сполучник, не член речення.

Я вдихаю повітря, але не знаю, що пахне (М. Стельмах). — На що падає наголос, отже, це сполучне слово, член речення, займенник.

2. Сполучник як буває у складнопідрядних реченнях із підрядними часу, умови, способу дії, порівняльними, і на нього не падає наголос:

О, сором мовчки гинути й страждати, як маєш у руці хоч заржавілий меч! (Леся Українка) — підрядне умови, як — сполучник.

Як ти підносиш на руках дитя, світлішають думки і почуття (Д. Павличко). — Підрядне часу, як — сполучник.

Як явір простягає віти до явора через ріку, так матері одної діти братам шлють пісню гомінку (М. Рильський). — Підрядне порівняльне, як — сполучник.

Сполучним словом як буває тоді, коли приєднує до головного підрядне з’ясувальне:

Розкажи, як за горою сонечко сідає (Т. Шевченко). Як — сполучне слово, член речення, прислівник.

3. Коли — сполучне слово у складнопідрядних реченнях із підрядними означальними і з’ясувальними; коли — сполучник у складнопідрядних реченнях із підрядними умови й часу:

Як я люблю оці години праці, коли усе навколо затиха під владою чаруючої ночі! (Леся Українка) — підрядне означальне, коли — сполучне слово, прислівник, член речення.

Він повідомив, коли саме відбудуться збори садового кооперативу. — Підрядне з’ясувальне, коли — сполучне слово, прислівник, член речення.

Ми побачимося лише тоді, коли наш полк стане на відпочинок в угорській столиці (За М. Чабанівським). — Підрядне умови, коли — сполучник.

І треба ж було цій грозі розгулятися саме сьогодні, коли сіно ще не згромаджене (В. Минко). — Підрядне часу, коли — сполучник.

Увага! Сполучні слова є членами підрядного речення. Сполучні слова-займенники (хто, що, який, чий, котрий, скільки) виступають, як правило, у функції підмета і додатка у підрядних означальних реченнях; у підрядних з’ясувальних реченнях вони — означення, якщо є означуване слово.

Сполучні слова-прислівники (де, куди, звідки, коли, як, навіщо та ін.) — завжди обставини різних видів.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити