Повний новітній довідник школяра

Українська мова

Складне речення

Складнопідрядне речення

Основні види складнопідрядних речень

Існують різні класифікації складнопідрядних речень за типом підрядної частини. Найпоширеніша класифікація така:

— речення з підрядними означальними;

— речення з підрядними з’ясувальними;

— речення з підрядними обставинними різних типів (місця, часу, умови, причини, мети, ступеня і способу дії, допустові, наслідкові).

Складнопідрядні речення з підрядними означальними

На яке

запитання

відповідає

Від чого за

лежить і що

пояснює

Якими спо

лучниками

приєднується

Якими сполуч

ними словами

приєднується


Приклади


який?

іменник, за

що

який

Я не такий, щоб зрадити людину

яка?

йменник у го

щоб

чий

(Леся Українка).

яке?

ловній частині

наче

котрий

Хто не має крил, той не злетить у підне

які?

або слово,

мов

що

бесся (М. Стельмах).

якого?

що виступає


коли

Сумую знов за невідомим, що завжди манить далиною (П. Воронько).

і под.

у ролі імен


де


ника


куди

звідки

Угорі озвалися журавлі, що взяли літо на крила і летіли з ним у далекий вирій (М. Стельмах).

Складнопідрядні речення з підрядними з'ясувальними

Від чого залежить і що пояснює

Якими сполучниками приєднується

Якими сполучними словами приєднується

Приклади

хто?

найчастіше

що

хто, що, який,

Здавалось хлопцю, що не скоро пролине

що?

дієслова

щоб

чий, котрий, як,

літо молоде (Д. Луценко).

кого?

мовлення,

наче

де, куди,

Люблю, коли хвилі шумують, лишаючи слід

чого?

мислення,

ніби

звідки, скільки,

(В. Сосюра).

кому?

волевиявлен

чи

чому, коли

Хлопці якраз і ждуть, доки з комісії вийде

чому?

ня,

як


Колосовський (0. Гончар).

ким?

сприймання,Писав щось, чого ніколи не повинно

чим?

почуттівпобачить стороннє око, тільки для себе

і под.
(М. Коцюбинський).

Складнопідрядні речення з підрядними обставинними

обста

винного

речення

На яке питання відповідає

Якими сполучниками приєднується

Якими

сполучними

словами

приєднується

Які вказівні слова можуть бути

Приклади

місця

де?

куди?

звідки?


де

куди

звідки

тут

там

туди

звідти

скрізь

всюди

Ми проскакуємо сусіднє село, де живе дід Корній, під'їжджаємо до страшного болота (М. Стельмах).

Посадили ми сосновий бір на тому самому місці, де колись курілись піски (Ю. Збанацький).

часу

коли? відколи? доки? як довго?

3 яких пір? до яких пір?

3 якого часу?

до якого часу?

коли

як

після того як

з того часу як як тільки тільки що скоро

ледве

щойно

відколи поки доки аж поки аж доки

тоді

відтоді

доти

Як тільки весна вступила в свої права, Маланка вибігала в поле, милувалась землею, говорила з нею... (М. Коцюбинський)

Щойно міліціонер вийшов з кімнати, як задзвонив телефон.

способу дії, ступеня, міри

як?

яким способом? якою мірою? наскільки? скільки?

як

що

щоб

аби

аж

чим... тим

скільки

наскільки

так

стільки

настільки

такий

Сьогодні я такий веселий, що молодіти хочу знов (В. Сосюра).

Скільки хвиль у бурхливому морі, стільки співів у серці моїм (Леся Українка).

Миколка так злякався гусака, що аж затремтів усім тілом.

порів

няльні

як саме? подібно до чого?

як, наче, неначе, мов, мовби, немов, ніби, нібито та ін.


так

Над шляхом біліла його халупка, мов ішла кудись з села... (М. Коцюбинський)

Довгим ключем пливли по небу хмари, як журавлі у вирій (М. Стельмах).

Вид

обста

винного

речення

На яке питання відповідає

Якими сполучниками приєднується

Якими

сполучними

словами

приєднується

Які вказівні слова можуть бути

Приклади

причини

чому?

з якої причини? через що?

бо, оскільки, адже, позаяк, тому що, через те що, завдяки тому що, унаслідок того щоКомандир стрілецької роти чортихався по телефону з самого ранку, через те що кулемети противника зв'язували йому руки (О. Гончар). і рани Києва вже тим були мої, що пам'ять їх береться болем досі (С. Йовенко).

мети

для чого? 3 якою метою? навіщо?

щоб

аби

для того щоб 3 тим щобСолдати не шкодували ніг на битих шляхах, аби швидше зустріти тепло рідної хати (0. Дмитерко).

Данило постукав у віконце, щоб мати одчинила йому двері, прислухався до її ходи (М. Стельмах).

умови

за якої умови?

якщо, коли, коли б, якби, аби, як, раз


то

Як будеш, земле, ти щасливою, то буду в щасті жить і я! (М. Сингаїв- ський)

Якби-то далися орлинії крила, за синім би морем милого знайшла (Т. Шевченко).

Як не буде птахів, то і людське серце стане черствішим (М. Стельмах).

допустові

незважаючи на що?

незважаючи на те що

хоч (хоча)

хай (нехай)

дарма що скільки (б) (не)Йшли в степи майстри ланів, дарма що дощ холодний лив (Д. Луценко). Сковорода підвівся, поправив пояс, і, хоч душа палала гнівом, спокійно, мовчки, вийшов (В. Шевчук).

наслідкові


так щоЛистя горобини з зеленого стало жовтим, так що його важко було відрізнити від ягід (В. Гжицький). Корній Кирилович раптом розсміявся дзвінко, молодо, на все село, так що аж луна пішла понад річкою (Ю. Збанацький).

Слід відрізняти підрядні порівняльні речення від порівняльних зворотів у простих реченнях.

Порівняльний зворот — це переважно іменник у називному відмінку (часто із залежними від нього словами, що приєднуються за допомогою порівняльних сполучників). У ньому немає ні підмета, ні присудка, й не може бути; це другорядний член речення:

Вода прозора, мов сльоза, струна тонка, як волос (В. Лучук). Набігла хмарка, як чумацьке ряденце, та лиш покропила суху землю (М. Коцюбинський). Знялася хмарка, легка, наче дим, лягла на гору снігом молодим (М. Годованець).

Складнопідрядні речення з підрядними порівняльними можуть бути повними у підрядній частині і неповними (найчастіше випускається присудок, який легко відновлюється зі змісту):

А тепер у серці щось тремтить і грає, як тремтить на сонці гілка золота (М. Рильський).

Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина-дитина (Т. Шевченко).

Я з тобою поспішаю, поле, у життя, немов школяр до школи (С. Стриженюк). — Немов школяр поспішає до школи.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити