Повний новітній довідник школяра

Українська мова

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Позначте рядок, у якому всі звуки голосні:

A) а, о, я, у, н, е;

Б) а, о, у, и, і, е;

B) а, о, у, е, є, й;

Г) а, щ, у, і, ї, и.

2. Позначте рядок, у якому подана неправильна характеристика звука:

A) [б] — приголосний, дзвінкий, твердий;

Б) [с] — приголосний, глухий, твердий;

B) [ч] — приголосний, глухий, м’який;

Г) [л’] — приголосний, дзвінкий, м’який.

3. Знайдіть рядок, у якому всі слова мають по 9 звуків:

A) п’ятдесят, відшукаю, розмовляв;

Б) південний, джерельний, пів’ящика;

B) дядечко, продають, обмінюють;

Г) невільник, найкращий, провидіння.

4. Укажіть рядок, у якому всі слова мають однакову кількість складів:

A) черевики, переїзд, з’являлися;

Б) пересовуючи, поворухнувся, картоплиння;

B) хлібопекарня, вертатися, навпочіпки;

Г) найстрашніше, траплялися, потихеньку.

5. Укажіть рядок, у якому неправильно поділені слова на склади для переносу:

A) прий-шов, наг-нути, погод-жуватися;

Б) кукуру-дза, під-земний, пого-джуватися;

B) під-живити, водо-спад, роз-ораний;

Г) пре-красний, від-дзеркалювати, подвір’-ям.

6. Знайдіть рядок, у якому неправильно поставлений наголос:

A) одинадцять, соломинка, решето;

Б) дрова, дочка,верба;

B) приятель, бесіда, горошина;

Г) олень, ненависть, подруга.

7. Знайдіть рядок, у якому всі слова пишуться з -нн-, а не з -н-:

A) спросо...я, Ге...адій, свяще...ик;

Б) ва...а, щоде...ик, качи...ий;

B) письме...ик, завда...я, навма...я;

Г) розчарова...ий, приглуше...ий, па...а.

8. Укажіть рядок, у якому в усіх словах не відбувається спрощення приголосних на письмі:

A)чес...ний, виїз...ний, тиж...невий;

Б) зап’яс...ний, хворос...няк, улес...ливий;

B) турис...ський, студен...ський, якіс...ний;

Г) шіс...надцять, кіс...лявий, хвас...ливий.

ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Б; 2. В; 3. А; 4. Г; 5. А; 6. Б; 7. В; 8. Г.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити