Повний новітній довідник школяра

Українська мова

Лексикологія

Професійні слова. Терміни

В українській мові є групи слів, які трапляються переважно в мові людей певних професій: камбуз, кок, рея, кубрик, бак, такелаж, зюйд- вест, норд-ост (у моряків); майна, віра (у вантажників), вікно (вільна година між уроками у студентів, педагогів), щоденник, перерва, кабінет, контингент, невстигаючі, відмінники, неблагополучні (сім’ї), урок, семінар, залік, перевірка, журнал (у вчителів); напруга, струм, рубильник, щиток, високовольтна дуга, індикатор (в електриків); оранка, сівба, косовиця, трактор, елеватор (у хліборобів); заутреня, паперть, парафія, причастя, проскура, протоієрей, амвон, ризи, псалом, Спас, Трійця (у церковних служителів).

Слова, властиві мовленню людей певної професії, називаються професійними (професіоналізмами).

ЗВЕРНИ УВАГУ

Письменники використовують діалектизми для створення народного колориту, Індивідуалізації мови персонажів. Зловживання діалектизмами утруднює читання й розуміння висловлювань.

ЗВЕРНИ УВАГУ

Професіоналізми та терміни широко вживаються в науковому стилі мовлення, а також у художньому, коли завданням автора є показати трудову діяльність людини, Індивідуальні особливості її мовлення.

Серед цієї лексичної групи виділяють слова-терміни.

Терміни — спеціальні слова, які вживаються для точного найменування певного поняття з якої-небудь галузі знань. Терміни бувають математичні (синус, косинус, ділення, корінь квадратний, чисельник, бісектриса, радіус), фізичні (атом, молекула, ом, вольт, квант, електрон), лінгвістичні (фонетика, морфологія, морфема, текст, складне синтаксичне ціле, дієслово), фінансово-економічні (прибуток, ринок, акції, кредит, сальдо, баланс, дотація), технічні (домна, конвеєр, акумулятор) та інші (філософські, біологічні, музичні, військові, медичні, шахові і под.).

Існує багато термінологічних словників із різних галузей знань, якими слід користуватися для точності слововживання.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити