Повний новітній довідник школяра

Українська мова

Фонетика

Приголосні звуки

Приголосні звуки: [б], [п], [д], [д´ ], [т], [т´ ], [ґ], [к], [ф], [ж], [з], [з´ ], [ш], [с], [с´ ], [г], [х], [дж], [дз], [дз´], [ч], [ц], [ц´], [в], [й], [м], [н], [н´], [л],[л´] [р], [р´ ].

За участю шуму й голосу під час творення приголосних та за їх співвідношенням приголосні звуки поділяються на сонорні ([л], [р], [м], [н], [в], [й], [л'], [р'], [н'] — у них переважає голос над шумом; звуки [л] і [р] називаються плавними, [м] і [н] — носовими) та шумні (сюди належать усі інші, не згадані вище; у них під час творення переважає шум). Шумні приголосні, утворені за участі голосу, називаються дзвінкими, а утворені лише за допомогою шуму — глухими. Дзвінкі й глухі приго лосні в українській мові є парними (крім глухого [ф], який не має пари серед дзвінких приголосних). Дзвінких приголосних 11, глухих — 12.

Дзвінкі: [б], [г], [ґ], [д], [ж], [дж], [з], [дз], [д'], [з'], [дз'].

Глухі: [п], [х], [к], [т], [ш], [ч], [с], [ц], [т'], [с'], [ц'], [ф].

За місцем творення приголосні поділяються на:

— губні [б], [п], [в], [м], [ф];

— передньоязикові [д], [т], [з], [с], [дз], [ц], [ж], [ш], [дж], [ч], [л], [р], [н], [з'], [c'], [дз'], [ц'], [р'];

— середньоязикові [й], [д'], [т'], [н'], [л'];

— задньоязикові [ґ], [к], [х];

— глотковий [г].

За способом творення приголосні української мови поділяються на:

— проривні (або зімкнені) — [б], [п], [д], [т], [ґ], [к], [д'], [т'];

— фрикативні (або щілинні) — [в], [ф], [г], [х], [ж], [ш], [з], [с], [й], [з'], [с'];

— зімкнено-прохідні — [м], [н], [л], [р], [н'], [л'], [р'] ([р] ще називають вібрантом);

— африкати (злиті) — [дж], [ч], [дз], [ц], [дз'], [ц'].

Виділяють ще свистячі приголосні ([з], [с], [дз], [ц]) та шиплячі ([ж],

[ш], [дж], [ч]).

Приголосні української мови розрізняються також за твердістю і м’якістю. Твердих приголосних є 22, м’яких — 10.

Тверді: [д], [т], [з], [с], [дз], [ц], [н], [л], [р], [б], [п], [ґ], [к], [ф], [ж], [ш], [г], [х], [дж], [ч], [в], [м].

М’які: [д'], [т'], [з'], [с'], [^'], [ц'], [н'], [л'], [р'], [й].

М’які приголосні поділяються на групи: м’які (палатальні) — [д'], [т'], [н'], [л'], [й] та пом’якшені (палаталізовані) — [з'], [с'], [ц'], [дз'], [р']; окремо позначаються напівпом’якшені (напівпалаталізовані) — [б’], [п’], [в’], [ф’], [м’], [ґ’], [к’], [х’], [г’], [ж’], [ш’], [дж’], [ч’], які стоять перед [і] або перед я, ю, є (без роздільної вимови): [б’ігтие], [п’уре], [м’узиека], [ф’уренр] та ін.

Оскільки в українській мові немає спеціальних літер на позначення м’яких приголосних, то орфографічно вони розпізнаються за м’яким знаком, буквами я, ю, є, і, які стоять після них: сила — сіль, лінь — лину, тюлька — тур, ллється — летиш, рясно — ранок.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити