Повний новітній довідник школяра

Українська мова

ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Знайдіть серед поданих судження, яке відповідає лексичному значенню слова «квітка»:

A) іменник жіночого роду, однини називного відмінка;

Б) будь-яка красива рослина;

B) частина рослини, переважно у вигляді пелюсток навколо тичинок і маточки, яка звичайно має виразне забарвлення і запах;

Г) різнокольорові листочки на дереві чи траві, що пахнуть.

2. Укажіть рядок, у якому лише однозначні слова:

A) префікс, шкарпетки, диспетчер;

Б) вечір, море, дорога;

B) жайворонок, велетень, земля;

Г) сонце, поле, голова.

3. Укажіть, яке із значень багатозначного слова «корпус» подано неправильно:

A) частина тіла людини або тварини без урахування голови та кінцівок;

Б) один із будинків, розташованих на протилежних ділянках;

B) військове об’єднання, до складу якого входять кілька дивізій або бригад;

Г) об’єднання осіб одного якогось офіціального становища.

4. З’ясуйте, яке із значень слова «косий» є переносним:

A) недружелюбний, недовірливий, який виражає неприязнь;

Б) розташований похило до горизонтальної площини, непрямий;

B) який іде під кутом до головного напряму, розташований по діагоналі;

Г) з неоднаковим спрямуванням зіниць очей.

5. Укажіть, який із рядків складається лише з омонімів:

A) район, свіжий, стрічка;

Б) панцир, мир, лице;

B) митець, натура, парк;

Г) балка, бал,стан.

6. Визначте, у якому рядку не всі слова — синоніми:

A)бути,існувати, фігурувати;

Б) легковажність, легкодумність, несерйозність;

B) еволя, бездіяльність, рабство;

Г) лелека, чорногуз, бусел.

7. Укажіть, у якому рядку знаходиться слово, що не є синонімом до «говорити»:

A) ректи, видавлювати, спалахувати;

Б) казати, подейкувати, цідити;

B) промовляти, рубати, цвенькати;

Г) мовити, лопотати, шипіти.

8. Укажіть, які пари слів не є антонімами:

A) боязливо — відважно;

Б) вдумливо — легковажно;

B) активно — пасивно;

Г) розумно — дріб’язково.

ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. В; 2. А; 3. Б; 4. А; 5. Г; 6. В; 7. А; 8. Г.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити