Повний новітній довідник школяра

Українська мова

Будова слова

Словник

Будову слова вивчає розділ науки про мову, який називається морфемікою.

Морфеми можна виділити, порівнявши форми одного й того ж слов. або дібравши до нього споріднені слова:

— робота, зробити, перероблений, робітник, хлібороб;

— надводний, надхмарний, надмірний, надзвичайний, надвечір’я

— пічник, візник, рахівник, будівельник, письменник;

— пшениця, річниця, житниця, паляниця.

У слові виділяються такі морфеми.

Корінь — спільна частина споріднених слів корінь має лексичне значення — стан дрімоти, спання).

Корінь має основне, узагальнене лексичне значення.

Префікс — морфема, що стоїть перед коренем і служить для утворення нових слів та форм того самого слова:

Є слова, у яких префікс не один, а кілька:


Не слід плутати префікси з коренями (хоч вони, можливо, й були колись ними):

Суфікс — морфема, яка стоїть після кореня і служить для творення словоформ або нових слів:

У слові може бути не один суфікс, а кілька:

Інтерфікс — сполучний елемент (звук), що використовується для творення складних слів:

Постфікс — частки -ся, -сь, -небудь, -будь, -но, -де, що стоять у кінці слова й утворюють нові слова або форми одного й того ж слова:

Закінчення (флексія) — морфема, що стоїть після кореня чи суфікса і виражає зв’язки між словами. Закінчення має граматичне значення.

Закінчення вказує на орудний відмінок однини жіночого роду;

— на родовий відмінок однини.

Слова можуть мати паралельні закінчення (це так звані морфологічні синоніми):

Якщо в даному слові закінчення немає, а в інших його формах — є, в такому випадку зазначається нульове закінчення

Закінчення в слові буває лише одне і лише в змінних словах. У незмінних словах немає закінчення, навіть нульового: ніто, парі, поні, таксі, пюре.

У слові виділяють ще основу — частину слова без закінчення, яка містить лексичне значення даного слова:

Основа може бути похідною і непохідною. Непохідна основа не ділиться на мопфеми. а похідна — ділиться. — непохідна основа.

— похідна основа, бо має у своєму складі префікс і суфікс, утворена від непохідної основи стіл-.

ЗАПАМ'ЯТАЙ

Не можна плутати форми слова (поле, поля, на полях, полями) і споріднені, або спільнокореневі слова (поле — польовий, полівка, запілля, трипілля).

СЛОВНИК

Словотвір — це розділ науки про мову, який вивчає способи творення слів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити