Повний новітній довідник школяра

Українська мова

Самостійні частини мови

Прикметник

Якісні прикметники

Якість може бути виражена більшою чи меншою мірою, тому лише якісні прикметники можуть утворювати ступені порівняння — вищий і найвищий: радісний — радісніший — найрадісніший; солодкий — солодший — найсолодший (найбільш солодкий, якнайсолодший).

Якісні прикметники можуть уживатися в повній та короткій формі.

Повна (нестягнена) форма (ясная, зеленеє, великії, дрібнії) та коротка форма (ясен, повен, зелен, дрібен) вживаються найчастіше в усній народній творчості, в поезії. Звичайно використовується повна стягнена форма (ясна, зелена, великі, дрібний).

До якісних прикметників належать і прикметники з оціночними суфіксами (здрібнілості, пестливості, згрубілості): -есеньк-, -ісіньк-, -еньк-, -езн- та ін.: новісінький, зеленуватий, старезний, малюсінький.

Якісні прикметники сполучаються з прислівниками дуже, занадто, майже, трохи, злегка, зовсім, надто і под.: занадто цікавий, занадто категоричний, злегка вогкий, трохи малуватий, майже сивий, дещо гіркуватий.

Словник

Якісні прикметники виражають прямі, безпосередні ознаки предметів і відповідають на питання який?яка?яке?які?

ЗАПАМ'ЯТАЙ

Кінцеві приголосні основи прикметника [г], [ж], [з] при сполученні із суфіксом -ш- перетворюються на -жч-: дорогий — дорожчий, низький — нижчий, дужий — дужчий; [с] у сполученні з цим суфіксом перетворюється на -щ-: високий — вищий, товстий — товщий.

Виняток: легший, довший. Деякі прикметники вищого ступеня творяться від інших основ: поганий — гірший, великий — більший, малий — менший.

ЗВЕРНИ УВАГУ

Складена форма порівняння прикметників вживається переважно в науковому та офіційно-діловому стилях.

Якісні прикметники є твірними для багатьох прислівників на -о, -е (сміливо, добре, міцно) та абстрактних іменників із суфіксами -ість, -ин, -еч, -яв (мужність, ширина, порожнеча, синява).

До якісних належать і складні прикметники зі значенням збільшеної ознаки: синій-синій, гарний-прегарний, любий-любесенький.

Ступені порівняння якісних прикметників

Ступені порівняння — це форми якісних прикметників, які виражають міру вияву ознаки предмета.

Є звичайна форма прикметника (теплий, розумний), вищий ступінь порівняння (тепліший, більш теплий; розумніший, більш розумний), який буває у простій та складеній формі, та найвищий ступінь порівняння (найбагатший, якнайбагатший, найменш досвідчений), який буває у простій, складній, складеній формі.

Проста форма вищого ступеня порівняння утворюється додаванням до основи якісного прикметника суфіксів -ш-, -іш-: швидкий — швидший, старий — старіший, активний — активніший.

Складена форма вищого ступеня порівняння утворюється приєднанням до звичайного прикметника слів більш, менш: більш складний, менш помітний.

Проста форма найвищого ступеня порівняння утворюється додаванням до форми вищого ступеня префікса най-: наймудріший, найдоступніший.

Складна форма найвищого ступеня порівняння утворюється за допомогою додавання часток як, що до простої форми найвищого ступеня: якнайпотрібніший, щонайдовший.

Складена форма найвищого ступеня порівняння утворюється додаванням слів найбільш, найменш до звичайних прикметників: найбільш вдалий, найменш вразливий.

Можлива також форма зі словами від усіх, за всіх + форма вищого ступеня порівняння прикметника (вживається стосовно ознак живих істот): вищий від усіх, сильніший за всіх.

Деякі якісні прикметники вже у своєму лексичному значенні містять вищий або найвищий, ні з чим не порівнюваний вияв ознаки: сліпий, німий, босий, голий, живий, порожній, готовий і под.

Не мають ступенів порівняння якісні прикметники з певною мірою ознаки: білуватий, русявий, малесенький, височезний, препоганий, страшнючий, незбагненний; прикметники — назви кольорів за подібністю: вишневий, бузковий, фісташковий, бірюзовий, оливковий.

Складні прикметники та прикметники з не також не мають ступенів порівняння: гірко-солоний, чорнокоса, швидкоплинний, непостійний, невідомий, невмирущий.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити