Повний новітній довідник школяра

Українська мова

Самостійні частини мови

Прикметник

Відмінювання прикметників

В українській мові переважають повні за формою прикметники. Вони відмінюються за родами, відмінками і числами.

Якщо кінцевий приголосний основи прикметника твердий, то слово належить до твердої групи й змінюється за відповідним зразком; якщо кінцевий приголосний м’який, то прикметник належить до м’якої групи (таких слів мало).

Прикметники м’якої групи мають закінчення у називному відмінку однини -ій, -їй (-я, -є у ж. і с. р): середній, ближній, дальній, верхній, нижнє, внутрішній, домашня, хатній, городній, сусідній, всесвітній, безкраїй, давнє, ранній, пізній, зимній, осінній, вечірній, учорашній, сьогоднішня, торішній, новітній, дочірній, братній, художній, могутній, довгошиїй та ін.

ЗАПАМ'ЯТАЙ

У прикметниках, утворених за допомогою суфіксів -ан-, -ян-, немає подвоєння н: весняний, вітчизняний, солом'яний, дерев'яний, піщаний, горілчаний.

Словник

Присвійні прикметники вказують на ознаку предмета за приналежністю до якоїсь живої істоти І відповідають на питання чий? чия? чиє? чиї?

Зразки відмінювання прикметників

Відмінки

Тверда група, однина

Ч. р.

Ж. р.

С. р.

Н.

дорогий

дорога

дороге

Р.

дорогого

дорогої

дорогого

Д.

дорогому

дорогій

дорогому

3.

дорогий, дорогого

дорогу

дороге

О.

дорогим

дорогою

дорогим

М.

(на) дорогому (ім)

(на) дорогій

(на) дорогому (ім)


Відмінки

М'яка група, однина

Ч. р.

Ж. р.

С. р.

Н.

вечірній

вечірня

вечірнє

Р.

вечірнього

вечірньої

вечірнього

Д.

вечірньому

вечірній

вечірньому

3.

вечірній, вечірнього

вечірню

вечірнє

О.

вечірнім

вечірньою

вечірнім

М.

(на) вечірньому (ім)

(на) вечірній

(на) вечірньому (ім)


Відмінки

Множина

Тверда група

М'яка група

Н.

дорогі

вечірні

Р.

дорогих

вечірніх

Д.

дорогим

вечірнім

3.

дорогі, дорогих

вечірні, вечірніх

О.

дорогими

вечірніми

М.

(на) дорогих

(на) вечірніх

Кличний відмінок прикметників не вживається. Іменники, які утворилися способом переходу з однієї частини мови в іншу (з прикметника), відмінюються як прикметники відповідної групи: подорожній, зодчий, майбутнє і под.

У множині немає розмежування прикметників на роди.

Особливості написання прикметників, на які слід звернути увагу

1. У суфіксах із значенням здрібнілості чи пестливості -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-, а також у суфіксах -ськ-, -зьк-, -цьк- ставиться м’який знак: величенький, малесенький, дрібнісінький, вузісінький, батьківський, молодецький, бузький (від Буг) (не плутати зі словами різкий, баский і под., у яких с, з належать до кореня).

2. Суфікс -ов- пишеться в прикметниках, які утворені від основ на твердий приголосний (бурштин — бурштиновий, розум — розумовий, церква — церковний), а також якщо наголос падає на закінчення (польовий, дощовий, чайовий).

3. Суфікси -ев-, -єв- використовуються в прикметниках, утворених від основи на м’який приголосний або шиплячий (ж, ч, ш), якщо наголос падає на основу (життя — життєвий, суть — суттєвий, овоч — овочевий, рожа — рожевий).

4. Суфікс -ичн- пишеться після д, т, з, с, ц, ж, ч, ш, р (правило «дев’ятки»), -ічн- — після інших приголосних, що не ввійшли до «дев’ятки», -їчн після голосних у прикметниках, що походять від іншомовних слів (епізод — епізодичний, поет — поетичний, історія — історичний; економіка — економічний, офтальмолог — офтальмологічний, географія — географічний; герой — героїчний, проза — прозаїчний).

5. -нн- пишеться в прикметниках, утворених від іменників з основою на н (лимон — лимонний, день — денний), а також у наголошених суфіксах -енн-, -анн-, -янн- прикметників, що вказують на найвищу міру ознаки (страшенний, височенний, здоровенний, широченний, невблаганний, невпізнанний, незбагненний, нездоланний, незліченний, незрівнянний, неоціненний, неподоланний, непримиренний, несказанний, нескінченний — не плутати з дієприкметниками: незлічений, несказаний, неподоланий, нескінчений і под.), або є запозиченнями із старослов’янської мови (блаженний, благословенний, мерзенний, священний, окаянний, огненний).

6. Прикметники пишуться з не разом:

— якщо без не прикметник не вживається: невгамовний, нестерпний, недбалий, незрівнянний, нездоланний;

— якщо слово можна замінити синонімом без не: недурний — розумний, невисокий — низький, непоганий — хороший, гарний.

7. Прикметники пишуться з не окремо:

— якщо до прикметника є протиставлення: не велика, а дрібна картопля;

— якщо між прикметником та іменником не можна поставити дієслова є, був: ранок не холодний — ранок не є холодний (хоч можливі й варіанти, залежно від задуму мовця);

— якщо прикметники мають пояснювальні слова з ні або якщо перед прикметниками стоять слова далеко, аж ніяк, зовсім: аж ніяк не сумний, зовсім не смачний.

8. Пишуться разом:

— складні прикметники, утворені від словосполучення прикметника з іменником: важка атлетика — важкоатлетичний, лівий берег — лівобережний;

— складні прикметники з першою основою — прислівником: легкопоранений, внутрішньошкільний;

— складні прикметники, першою частиною яких є числівник, написаний буквами: дев’ятиповерховий, семизначний, стоп’ятдесятирічний (але 150-річний);

— прикметники, що перейшли в іменники: військовозобов’язаний, військовополонений;

— складні прикметники на позначення наукових термінів: складносурядний, зернобобові, двовуглекислий.

9. Пишуться через дефіс:

— складні прикметники, утворені від складних іменників, що пишуться через дефіс: віце-президент — віце-президентський, соціал-демократ — соціал-демократичний;

— складні прикметники, що складаються із незалежних прикметникових основ: навчально-виховний, суспільно-політичний, професійно- технічний;

— складні прикметники з першою частиною на -ико, -іко: історико- культурний, механіко-математичний, фізико-технічний; військово-, воєнно-: військово-морський, воєнно-стратегічний;

— складні прикметники на позначення відтінків кольорів, смаків: блідо-рожевий, кислувато-солодкий, темно-синій, сіро-буро-малиновий (про змішані різнорідні кольори); але: жовтогарячий, червоногарячий (винятки);

— назви сторін світу: південно-західний, північно-східний;

— повтори однакових та споріднених слів: зелений-зелений, високий- превисокий, добрий-добренький.

10. Пишуться окремо:

— сполучення прислівника з прикметником, які не зливаються в одне слово (логічний наголос зберігається на прикметникові): абсолютно сухий, суспільно корисний, різко відмінний, хімічно нейтральний та ін.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити