Повний новітній довідник школяра

Українська мова

Самостійні частини мови

Прикметник

Написання прізвищ прикметникової форми

Особливі труднощі в написанні прізвищ бувають при перекладі з російської мови слов’янських прізвищ прикметникового походження.

Тому слід врахувати такі особливості:

1. Російський звук е після приголосних передається українським е: Александров, Бестужев, Венгеров, Веселовський, Державін, Кузнецов, Лєрмонтов, Петров, Федін, Шмельов і под.

2. Російський звук е передається: українською буквою є на початку слів, після голосного, ь та апострофа: Євтушевський, Єршов, Єгоров, Єфимов; Бердяєв, Вересаєв, Достоєвський; Аляб’єв, Григор’єв; Афанасьєв, Євгеньєв; у суфіксах -єв-, -єєв-, що стоять після приголосних (крім шиплячих та р, ц): Медведєв, Гордєєв, Менделєєв, але: Усольцев, Аракчеєв, Андреєв, Плещеєв;

3. є пишеться також, коли російському е в корені відповідає українське і: Бєлінський (білий), Лєсков (ліс, ліска), Рєпін (ріпа), Звєрев (звір), Мєстечкін (місто).

4. Російська літера е передається: українським буквосполученням йо на початку слова, після голосних та б, п, в, м, ф (коли е позначає сполучення й + о): Йоржиков, Майоров, Воробйов; буквосполученням ьо після м’якого чи пом’якшеного приголосного (коли е позначає сполучення м’якого приголосного з о): Алфьоров, Корольов, Тьоркін. Але в прізвищах, утворених від однакових за звучанням у російській та українській мовах імен, пишеться е: Артемов, Семенов, Федоров, Северинов, Феофанов; е передається через о наголошений після ч, щ: Грачов, Пугачов, Щипачов, Хрущов.

5. Російський звук и передається: літерою і на початку слова, після приголосних (крім шиплячих та ц): Ігнатьєв, Ісаєнков, Гагарін, Пушкін, Мічурін; літерою ї після голосного, ь та апострофа: Воїнов, Мар’їн, Ільїн; и після дж, ж, ч, ш, щ і ц перед приголосним: Гаршин,

Гущин, Чичиков, Шишкін, Щиглов; так само і в іншомовних прізвищах: Джигарханян, Цицерон, Вашингтон. У прізвищах, які походять від спільних слів української та російської мов, пишеться и: Борисов, Виноградов, Данилов, Миронов, Мишкін, Одинцов, Тимофєєв, Титов, але Нікітін, Ніколаєв, Філіпов (бо імена звучать по-іншому — Микита, Микола, Пилип).

6. Російський звук ьі передається українським и: Чернишов, Рибаков, Циганський, Бєлих.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити