Повний новітній довідник школяра

Українська мова

Самостійні частини мови

Числівник

Кількісні числівники

Кількісні числівники за значенням поділяються на:

— власне кількісні: чотири, дев’ятнадцять, сто двадцять;

— дробові: одна друга, одна ціла і вісім сотих;

— збірні: троє, шестеро, одинадцятеро, а також обидва, обидві.

(Дехто виділяє ще групу неозначено-кількісних числівників: кілька,багато і под.).

Кількісні числівники можуть переходити в іменники, наприклад:

Двоє через дорогу живуть, а один одного не бачать (Нар. тв.).

Числівники в реченні пов’язуються з іменниками, які підлягають лічбі.

Дробові числівники називають дробові величини в поєднанні з цілими числами або без них, включаючи назви кількісних і порядкових числівників:

4/5 — чотири п’ятих, 1 3/7 — одна ціла і три сьомих, 8,09 — вісім цілих і дев’ять сотих.

Збірні числівники позначають кількість предметів як сукупність: двоє студентів, п’ятеро хлоп’ят, восьмеро воріт, півтори години.

Від деяких із них можна утворити слова із значенням пестливості: двійко голуб’ят, трійко малят.

Збірні числівники, як правило, сполучаються з іменниками чоловічого та середнього роду, що називають живих істот, та іменниками середнього роду (неістотами), а також назвами парних предметів: двоє аспірантів, троє телят, п’ятеро хат, двоє вил, троє ножиць.

Зразки відмінювання кількісних числівників

Відмінки

один

одно

одна

одні

Ч.р.однини

С. р. однини

Ж. р.однини

Множина

Н.

один

одне (одно)

одна

одні

Р.

одного

одного

однієї (одної)

одних

Д.

одному

одному

одній

одним

3.

один, одного

одне (одно)

одну

одні, одних

О.

одним

одним

однією (одною)

одними

М.

(на) одному (ім)

(на) одному (ім)

(на) одній

(на) одних

Відмінки

два

три

чотири

п'ять


Н.

два, дві

три

чотири

п'ять


Р.

двох

трьох

чотирьох

п'яти, п'ятьох


Д.

двом

трьом

чотирьом

п'яти, п'ятьом


3.

два, дві, двох

три, трьох

чотири, чотирьох

п'ять, п'ятьох


О.

двома

трьома

чотирма

п'ятьма, п'ятьома


М.

(на) двох

(на) трьох

(на) чотирьох

(на) п'яти, п'ятьохшість

сім

вісім

Н.

шість

сім

вісім

Р.

шести, шістьох

семи, сімох

восьми, вісьмох

Д.

шести, шістьом

семи, сімом

восьми, вісьмом

3.

шість, шістьох

сім, сімох

вісім, вісьмох

О.

шістьма, шістьома

сьома, сімома

вісьма, вісьмома

М.

(на) шести, шістьох

(на) семи, сімох

(на) восьми, вісьмох

Як п’ять або шість, відмінюються числівники дев’ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п’ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев’ятнадцять, двадцять, тридцять.

п'ятдесят, шістдесят, сімдесят, вісімдесят

двісті, триста, чотириста, п'ятсот, шістсот, сімсот, вісімсот, дев'ятсот

Н.

п'ятдесят

двісті

п'ятсот

Р.

п'ятдесяти, п'ятдесятьох

двохсот

п'ятисот

Д.

п'ятдесяти, п'ятдесятьом

двомстам

п'ятистам

3.

п'ятдесят, п'ятдесятьох

двісті

п'ятсот

О.

п'ятдесятьма, п'ятдесятьома

двомастами

п'ятьмастами, п'ятьомастами

М.

(на) п'ятдесяти, п'ятдесятьох

(на) двохстах

(на) п'ятистах


сорок

дев'яносто

сто

збірні числівники

Н.

сорок

дев'яносто

сто

четверо

Р.

сорока

дев'яноста

ста

чотирьох

Д.

сорока

дев'яноста

ста

чотирьом

3.

сорок

дев'яносто

сто

четверо, чотирьох

О.

сорока

дев'яноста

ста

чотирма

М.

на сорока

на дев'яноста

на ста

(на) чотирьох

Відмінки

двоє

обоє

троє

обидва, обидві

Н.

двоє

обоє

троє

обидва, обидві

Р.

двох

обох

трьох

обох

Д.

двом

обом

трьом

обом

3.

двоє, двох

обоє, обох

троє, трьох

обидва, обидві, обох

О.

двома

обома

трьома

обома

М.

(на) двох

(на) обох

(на) трьох

(на) обох


Числівники нуль, тисяча, мільйон, мільярд відмінюються як іменники (тому дехто з науковців і зараховує їх до так званих числових іменників).

дробові числівники

Н.

дві п'ятих

одна (ціла) і шість сотих

чотири цілих три сьомих

Р.

двох п'ятих

однієї (цілої) і шести сотих

чотирьох цілих трьох сьомих

Д.

двом п'ятим

одній (цілій) і шести сотим

чотирьом цілим трьом сьомим

3.

дві п'ятих

одну (цілу) і шість сотих

чотири цілих три сьомих

О.

двома п'ятими

однією (цілою) і шістьма сотими

чотирма цілими трьома сьомими

М.

(на) двох п'ятих

(на) одній (цілій) і шести сотих

(на) чотирьох цілих трьох сьомих

Особливості правопису кількісних числівників, на які слід звернути увагу

1. У числівниках на позначення десятків (п’ятдесят — вісімдесят) відмінюється тільки друга частина, а в числівниках на позначення сотень (двісті — дев’ятсот) відмінюються обидві частини, які у всіх відмінках пишуться разом (не плутати з російською мовою, в якій у назвах десятків відмінюються обидві частини!).

2. У складених кількісних числівниках відмінюється кожне слово за зразком і всі складові частини пишуться окремо: 3 двадцятьма п’ятьма тисячами семиста шістдесятьма двома мешканцями мікрорайону ніхто не порадився, будуючи біля парку автозаправну станцію.

3. У дробових числівниках чисельник (перша частина) відмінюється, як кількісний, а знаменник (друга частина), — як порядковий.

4. На кінці числівників п’ять, шість, від дев’яти до двадцяти і тридцять пишеться ь. У непрямих відмінках ь ставиться після м’яких приголосних, перед о та закінченням -ма: чотирьох, вісьма, сімдесятьом; після с у числівнику восьми.

5. М’який знак не пишеться у числівнику чотирма.

6. М’який знак не пишеться в числівниках від п’ятдесяти до вісімдесяти, від двохсот до дев’ятисот, крім деяких форм у непрямих відмінках: шістьмастами.

7. У складених числівниках, у яких сполучається ціле число і дробове, можлива заміна:— півтора і одна ціла й одна друга; 2,5 — два з половиною і дві цілих п’ять десятих.

8. Числівники один, одна, одне (одно) узгоджуються з іменниками в роді, числі та відмінку, а числівник одні — в числі та відмінку: одному чоловікові, одну людину, одне життя, одні ворота.

9. З числівниками два, три, чотири та складеними числівниками, в яких ці слова стоять останніми, іменники чол. роду вживаються у формі називного відмінка множини: два місяці, три кольори, чотири сазани, сто сімдесят чотири випускники.

10. Якщо до складу словосполучення з числівниками два, три, чотири входять прикметники, то вони можуть мати форму називного (знахідного) чи родового відмінка множини: три стрункі (струнких) кипариси, двадцять чотири плямисті (плямистих) далматинці.

11. Зі збірними числівниками сполучаються іменники середнього та чоловічого роду — назви істот, іменники на позначення парних предметів: семеро козенят, п’ятеро друзів, восьмеро дверей.

12. Іменники після дробових числівників стоять у родовому відмінку однини: дві п’ятих метра, півтори гривні, двом десятим відсотка, півтора місяця.

13. Зі складеним числівником іменник уживається в тій формі, якої вимагає останнє слово: дев’ятсот двадцять один студент, двадцяти п’яти конференцій.

14. Слово половина не допускає при собі слів більша, менша, значна, переважна, які можуть сполучатися зі словом частина.

ЗАПАМ'ЯТАЙ

Не плутати з формами російської мови, де числівники два, три, чотири вживаються з іменниками чоловічого роду в родовому відмінку: два ученика, три бойца, четыре журнала.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити