Повний новітній довідник школяра

Українська мова

Самостійні частини мови

Числівник

Порядкові числівники

Порядкові числівники означають порядок предметів при лічбі і відповідають на питання котрий? котра? котре? котрі?

Порядкові числівники (крім перший і другий) утворилися від основ кількісних числівників: три — третій, двадцять — двадцятий.

Усі порядкові числівники мають ті самі закінчення, що й прикметники твердої групи. Виняток: числівник третій має закінчення м’якої групи прикметників.

У складених порядкових числівниках відмінюється тільки останнє слово і всі слова пишуться окремо: двадцять третє, сто сорок сьомим.

Порядкові числівники, що закінчуються на -сотий, -тисячний, -мільйонний, -мільярдний, пишуться одним словом: п’ятисотий, стотисячний, сорокамільйонний, стосімдесятип’ятитисячний.

ЗАПАМ'ЯТАЙ

Складні порядкові числівники не слід плутати зі складними прикметниками, першою частиною яких є числівник. Порівняйте: двадцятитисячний (числівник) — двадцятикілометровий (прикметник); п'ятимільйонний — п'ятизначний.

Зразки відмінювання порядкових числівників

Прості

Складні

Складені

Н.

третій

сімнадцятий

двісті сорок другий

Р.

третього

сімнадцятого

двісті сорок другого

Д.

третьому

сімнадцятому

двісті сорок другому

3.

третій, третього

сімнадцятий (ого)

двісті сорок другий (ого)

О.

третім

сімнадцятим

двісті сорок другим

М.

(на) третьому (ім)

(на) сімнадцятому (ім)

(на) двісті сорок другому (ім)


Особливості правопису порядкових числівників, на які слід звернути увагу


1. Порядкові числівники широко вживаються на позначення часу, тому слід вживати правильні форми: до тридцяти хвилин використовується прийменник на, після тридцяти хвилин — прийменник за.

Наприклад:

(о) пів на восьму (годину);

п’ятнадцять (хвилин) на сьому (годину) або чверть на сьому (годину);

за десять (хвилин) друга (година);

за п’ятнадцять (хвилин) десята (година) або за чверть десята

(година);

зараз дев’ята година, третя пополудні;

буду на заняттях до шістнадцятої (години) або до 16.00 (шістнадцятої нуль-нуль); зайдіть об одинадцятій, о дев’ятій, після восьмої, о пів на сьому. Відповідно слід формулювати й питання, що стосується часу: Котра година? О котрій годині?

2. У датах при числівнику іменник ставиться в родовому відмінку: сьомого січня, перед двадцять третім вересня.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити