Повний новітній довідник школяра

Українська мова

Самостійні частини мови

Займенник

Особові займенники

Однина

Множина

1-ша особа

я

ми

2-ша особа

ти

ви

3-тя особа

він, вона, воно

вони

Зразки відмінювання особових займенників

я

ти

він

вона

воно

ми

ви

вони

Р.

мене

тебе

його (нього)

її (неї)

його (нього)

нас

вас

їх (них)

Д.

мені

тобі

йому

їй

йому

нам

вам

їм

3.

мене

тебе

його (нього)

її (неї)

його (нього)

нас

вас

їх (них)

О.

мною

тобою

ним

нею

ним

нами

вами

ними

М.

(на) мені

(на) тобі

(на) ньому, нім

(на) ній

(на) ньому, нім

(на) нас

(на) вас

(на) них

ЗАПАМ'ЯТАЙ

При вживанні у реченні ввічливо-шанобливої форми Ви присудок необхідно теж ставити в множині. Ольго Іванівно, Ви вже пішли? (а не пішла).

Особливості вживання особових займенників, на які слід звернути увагу

1. Форми займенників третьої особи (він, вона, воно, вони) після прийменників уживаються з приставним н: до нього, за них; О. в. має форму зні без прийменника: ним, нею, ними.

2. Займенник ви вживається й при звертанні до однієї особи з метою вираження ввічливості, пошани. У таких випадках він пишеться з великої літери: Вітаю Вас, Петре Семеновичу, з блискучою перемогою на конкурсі! Шановний професоре, Ви приїхали на симпозіум?

3. Прийменники пишуться окремо від займенників: над нами, перед ним, від мене, до тебе. Для милозвучності перед займенником мною до прийменників з, під, над, перед додають і: зі мною, піді мною, наді мною, переді мною.

4. В офіційно-діловому стилі бажано уникати вживання особових займенників: Пропоную такі зміни до резолюції. — Я пропоную такі зміни до резолюції.

5. В усному мовленні неввічливо використовувати займенники третьої особи в присутності тих, про кого йдеться.

6. У науковому стилі авторське я може замінюватися на ми: У своїй роботі ми використовували такі методи дослідження; як ми вже зазначали. Такий прийом використовується для зближення промовця з аудиторією.

7. Інколи займенники мені, тобі, вам наближаються за своєю функцією до часток, надають висловлюванню емоційної забарвленості: Теж мені співачка! От тобі й відпочинок! Оце вам так дебати!

8. Необхідно стежити за точністю вживання займенників у реченнях, наприклад: Вершник мчить на коні. Грива його розвівається на вітрі. Виникає двозначність: чия грива — вершника чи коня? Правильно буде так: Вершник мчить на коні, грива якого розвівається на вітрі.

Оленка говорила з подругою. Вона повідомила багато цікавих новин. — Хто повідомив — Оленка чи подруга? Правильно буде так: Оленка говорила з подругою і повідомила їй багато цікавих новин. Або: Оленка говорила з подругою, яка повідомила їй багато цікавих новин.

9. Слід правильно узгоджувати особові займенники зі словами, наприклад: дякую вам (а не вас), пробачте мені (а не мене), властивий йому (а не для нього), сміятися з нього (а не над ним), іншим разом (а не на другий раз), вибачити йому (а не його), котра година (а не скільки годин, часів) та ін.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити