Повний новітній довідник школяра

Українська мова

Самостійні частини мови

Займенник

Неозначені та заперечні займенники

Неозначені займенники утворилися від питальних за допомогою часток аби-, де-, будь-, -небудь, казна-, хтозна-, -сь: абищо, будь-хто, казна-ким, хтозна-чим, хтось, щось, якийсь, котрийсь і под.

Заперечні займенники утворилися від питально-відносних займенників за допомогою частки ні: ніхто, ніщо.

Неозначені та заперечні займенники відмінюються лише у своїй основній частині, як питально-відносні займенники, а частки залишаються незмінними.

Зразки відмінювання неозначених та заперечних займенників

Неозначені

Заперечні

Н.

абихто, що-небудь, чийсь

ніхто, ніщо, ніякий

Р.

абикого, чого-небудь, чийогось

нікого, нічого, ніякого

Д.

абикому, чому-небудь, чийомусь (чиємусь)

нікому, нічому, ніякому

3.

абикого, що-небудь, чийсь (чийогось)

нікого, ніщо, ніякий (ніякого)

О.

абиким, чим-небудь, чиїмсь (чиїмось)

ніким, нічим, ніяким

М.

аби на кому, (на) чому-небудь, (на) чиїмсь (чийомусь, чиємусь)

ні на кому (кім), ні на чому (чім), ні на якому (якім)


Особливості вживання неозначених та заперечних займенників, на які слід звернути увагу

1. Неозначені займенники з частками аби-, де-, -сь пишуться разом: абиякий, декотрі, когось. Займенники з частками аби-, де- пишуться окремо лише в тих випадках, якщо між ними стоїть прийменник: аби на кому, де з ким.

2. Неозначені займенники з частками будь-, -небудь, казна-, хтозна- пишуться через дефіс: будь-який, хто-небудь, казна-що, хтозна-чим. Якщо між ними стоїть прийменник, то всі три слова пишуться окремо: казна з чим, хтозна у кого, будь про кого (це не стосується частки -небудь).

3. Заперечні займенники з часткою ні пишуться разом, якщо між ними не стоїть прийменник: нікого, нічому, ніщо, ніякий. Інакше всі три слова пишуться окремо: ні до кого, ні на чому, ні в якому.

4. Заперечні займенники у непрямих відмінках вживаються з різним наголосом залежно від значення:

нікому води подати — нікому не вдалося цього зробити;

нічого вам сказати — нічого вони не вдіють.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити