Повний новітній довідник школяра

Українська мова

Самостійні частини мови

Дієслово

Неозначена форма дієслова (інфінітив)

Неозначена форма є початковою формою дієслова. Вона не виражає способу, часу, особи, числа і роду. Дієслова у неозначеній формі відповідають на питання що робити? що зробити? Вони бувають доконаного і недоконаного виду (писати — написати), а також означають перехідність або неперехідність дії (читати (що?) книгу — літати).

Інфінітив твориться за допомогою спеціального інфінітивного суфікса (інколи його називають дієслівним закінченням) -ти, рідше -ть: дати, рости, любить, впізнать.

Інфінітив, як і віддієслівний іменник, означає назву дії без відношення до особи й часу. Але інфінітив називає дію як процес, і при ньому не може бути узгодженого означення, тоді як при іменнику — завжди може: швидкий біг, влучна стрільба.

Інфінітив у реченні може виступати у ролі як головних, так і другорядних членів речення.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити