Повний новітній довідник школяра

Українська мова

Самостійні частини мови

Дієслово

Види дієслова

Дієслова, які означають дію, обмежену в часі її перебігу, — доконаного виду (заспівав, перейшов, виніс, відлетіла), а дієслова, які означають дію, не обмежену в часі, — недоконаного виду (мислити, плавати, прати, прибирати). Дієслова доконаного виду відповідають на питання що зробити? Недоконаного — що робити?

Дієслова доконаного виду означають дію із вказівкою на її завершеність у минулому чи в майбутньому, на її результативність. Тому ці дієслова вживаються лише в минулому часі (визирнув, підсипав) і в майбутньому часі (засвітить, оголосить).

Дієслова недоконаного виду не містять вказівки на завершеність дії, на тривалість дії в часі, тому вживаються в теперішньому, минулому і майбутньому часі (аналізую, аналізуватиму, проаналізували).

Значення виду міститься в основі дієслова і зберігається в усіх його формах, але засобом вираження його найчастіше бувають префікс, суфікс, наголос, чергування звуків:

— малювати — намалювати;

— ставати — стати;

— засипати (від спати) — засипати;

— забирати — забрати.

Існує група дієслів, яка може виражати значення обох видів; вид їх встановлюється в реченні. До таких дієслів належать здебільшого слова іншомовного походження із суфіксом -ува-: атакувати, гарантувати, інтенсифікувати, конфіскувати, телеграфувати; наслідувати, воєнізувати, а також веліти, реформувати та ін.

Деякі дієслова можуть бути лише недоконаного виду (гордувати, гребувати, вимагати, мислити, ледарювати, ворогувати, погукувати, потріскувати та ін., хоча інколи в літературі як стилістично марковані вживаються форми погордувати, помислити, заворогувати та ін.), а деякі — лише доконаного (натерпітися, повчитися, відшуміти та ін.).

Усі інші дієслова, як правило, утворюють видові пари: збирати — зібрати, зігрівати — зігріти.

ЗАПАМ'ЯТАЙ

Умовна частка би (б) з дієсловами пишеться окремо.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити