Повний новітній довідник школяра

Українська мова

Самостійні частини мови

Дієслово

Перехідні й неперехідні дієслова

Перехідні дієслова означають таку дію, яка переходить на інший предмет: посадила калину, місив глину, читав листа.

Перехідні дієслова вимагають після себе форми іменника або займенника (чи іншого повнозначного слова, що виступає в ролі іменника) у знахідному відмінку без прийменника: дати дорогу, побачити тебе, насварив чергових (слова при дієслові виступають у ролі прямого додатка).

Іменник, залежний від перехідного дієслова, може вживатися в родовому відмінку:

— коли перед дієсловом є заперечна частка не (виконав вправу — не виконав вправи)',

— коли дія переходить не на весь предмет, а лише на його частину (принеси молока, купила цукру, придбав дерева).

Неперехідні дієслова означають стан або дію, яка на інший предмет не переходить: летіти літаком, сидіти на стільці, пишатися донькою. Вони не вимагають після себе залежних слів у знахідному відмінку.

Дієслова з часткою -ся, -сь належать до неперехідних.

Деякі перехідні дієслова іноді в реченні набувають неперехідності. Порівняйте:

Марійка пише вірш (перехідне дієслово). — Марійка вже з чотирьох років пише й добре читає (неперехідне дієслово).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити