Повний новітній довідник школяра

Українська мова

Самостійні частини мови

Дієслово

Способи творення дієслів

В українській мові багато непохідних дієслів. Вони позначають найважливіші для людини процеси, дії, стани: іти, сидіти, лежати, летіти, їсти, рости, ходити і под.

Від них утворено ряд нових дієслів: відлетіти, перерости, обходити.

Дієслова можуть утворюватися також від основ різних частин мови: іменників (вечір — вечеряти), прикметників (білий — біліти), числівників (три — потроїти), прислівників, займенників, вигуків (збочувати, викати, мекати, нукати, ойкати, тикати).

Дієслова найчастіше утворюються такими способами:

— префіксальним способом за допомогою префіксів в-, ви-, від-, до-, з-, за-, на-, над-, о-, пере-, перед-, під-, по-, при-, про-, роз- (ввійти, винести, відправити, допекти, зліпити, накрити, передплатити, приклеїти, розплатитися);

— суфіксальним способом за допомогою суфіксів -и-, -і-, -а-, -я-, -ува- (сіль — солити, свято — святкувати, мудрий — мудрувати, жаль — жалкувати);

— префіксально-суфіксальним способом (оновити, урізноманітнити, закосичити).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити