Граматика української мови

ІМЕННИК

ТРАНСПОЗИЦІЙНІ ФОРМИ ВІДМІНКІВ

Граматична категорія роду

 

Категорія роду іменника покликана реалізувати в реченні його граматичні зв'язки, узгодити синтаксично залежні форми слів з іменником, що їх означає. У системі мови вона знаходить вираження в численних формах слів, які мають різне функціональне призначення; категорії роду не властива універсальність значень — типових однорідних функцій, характерних для всієї категорії. Така ситуація зумовлена неоднорідним поділом імен — специфічних мовних знаків, за допомогою яких у мові відтворюється навколишня дійсність. Частина іменників семантично мотивована: їх рід встановлюється на реальному поділі осіб за статтю, напр.: чоловік — жінка, хлопець — дівчина; поет — поетеса, трудівник — трудівниця; «До Києва прибула прем'єр-міністр Великобританії» (з газ.); «Прем'єр-міністр України дав інтерв'ю...» (з газ.). Інша частина іменників позбавлена семантичних ознак, тут рід визначається структурою слова і виконує тільки граматичну роль — зв'язок у реченні, напр.: стіл, будинок; парта, земля; озеро, море. Основу категорії роду становлять іменники семантично вмотивованої родової ознаки, завдяки яким ця категорія зберігається в мові. Грамема роду є складовою ознакою граматичного змісту іменника: предметність і її родова і числова характеристики сприймаються як понятійні субстанції, тому іменник має рід, а не змінюється за родом, що властиво прикметникові, займенникові тощо. Те чи інше слово, потрапляючи у відповідну підкатегорію (підкатегорії чоловічого, жіночого або середнього родів), не може змінитися, набути форми іншої підкатегорії, отже, рід є класифікуючою категорією.

У своєму повному обсязі категорія роду іменника є сукупністю назв істот і неістот (назв предметності) різної зовнішньої форми слова, структури і змісту. За висловом С. Д. Кацнельсона, уся категорія граматичного роду, включаючи розрізнення осіб і не осіб, зазнає поділу на класи. Головне в цій іменній класифікації — належність кожного іменника до відповідного класу, а скільки в мов таких класів і як вони мотивовані, не так важливо.

Система категоріальних значень семантично мотивованих імен — назв осіб складається з двох членів: грамеми чоловічого і грамеми жіночого роду. До родової парадигми, яку формують члени бінарної опозиції (протиставлення) (див. перекладач — перекладачка, дояр — доярка), не належать іменники середнього роду, оскільки вони позначають вік істоти і не містять вказівки на стать. Серед іменників семантико-граматичного роду вони кваліфікуються не родовими назвами, напр.: маля, дитина, дитинча; теля, лоша, порося, каченя, гусеня, лисеня, ведмежа. Категорія імен граматичного роду має членну структуру: чоловічий, жіночий і середній рід, напр.: стілець, молот, плуг, грім; книга, ручка, дорога, гілка; небо, марево, мило, плече.

Іменники семантико - і формально-граматичного роду розрізняються способами вираження родової ознаки. У категорії найменувань осіб грамема роду може бути відтворена морфемою (словозмінною або словотворчою), напр.: кум — кума, учень — учениця, селянин — селянка, полільник — полільниця, волинянин — волинянка, одесит — одеситка. На лексичному рівні виразником граматичного значення є окреме слово, напр.: хлопець — дівчина, батько — мати, баран — вівця, півень — курка, бик — корова. Аналітичний спосіб реалізації грамем передбачає використання морфолого-синтаксичних показників, об'єднаних конструкцією, тобто поза межами слова, напр.: «Сирота Ярема, сирота убогий» (Т. Шевченко); «А в тім селі та була одна сирота...» (М. Кропивницький). У непохідних іменниках формально-граматичного змісту грамеми чоловічого, жіночого і середнього родів виражені флексією, використання суфіксів у ролі маркерів родової віднесеності можливе лише в класі похідних дериватів, напр.: сидіти — сидіння (середи, р.), кидати — кидок (чол. р.), мужній — мужність (лин. р.). Поєднання в категорії роду іменників із семантично вмотивованими грамемами роду вказує на її проміжне становище між семантично спрямованими категоріями і формальними класами. Класифікаційного поділу зазнають іменники семантико - і формально-граматичної мотивації. У категорії назв в окремий клас, або групу, виділяються словоформи, у яких грамема роду виражена лексичним значенням слова, напр.: чоловік — жінка, дід — баба; кабан — свиня. На морфологічному рівні серед найменувань осіб найбільша за обсягом група похідних іменників, зовнішня форма яких містить вказівку на означену за родом особу. Кожна словоформа має відповідний корелят з грамемою протилежної статі і належить до ряду лексем з двочленною родовою парадигмою; напр.: студент — студентка, подолянин — подолянка, реготун — реготуха.

Імена спільного роду, зовнішня форма яких не містить вказівку на означену за статтю особу, передані формами граматичного чоловічого або граматичного жіночого роду, напр.: адвокат, юрист, травматолог, фермер, науковець, депутат; колега, слуга, нероба, задавака, забіяка, зануда.

У категорії наявний клас дериватів граматичної предметності, вихідною семантичною базою яких є назви дій, процесів, ознак, виражені дієсловами та прикметниками. У цьому класі назв родова грамема кваліфікується відповідно до змісту слова, за яким закріплений спеціальний суфіксально-флексійний формант, напр.: назви дій на -ація, -ізація (-изація) є носіями грамеми жіночого роду.

Клас іншомовних незмінюваних слів та абревіатур характеризується частковою нестабільністю родової ознаки, що виявляється в заміні існуючого граматичного значення іншим. Подібного типу явища свідчать, що категорія роду не перебуває в центрі (ядрі) граматичної системи іменника, а займає позиції периферії.

Іменники, що мають тільки форму множини (pluralia tantum), не належать до категорії роду, напр.: окуляри, сани, двері, ножиці, ворота, штани, шаровари, дріжджі.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи 1 клас - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами. Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посилання на сайт, будьте вдячними ми затратили багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2008-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.