Граматика української мови - О. К. Безпояско 1993

ІМЕННИК

ІМЕННИКИ ГРАМАТИЧНОГО РОДУ

Встановлення родової ознаки за семантикою слова

Іменниками граматичного роду є назви неістот. Вони зумовлюють асемантичний аспект категорії, оскільки рід їх не вмотивований реальним розрізненням об'єктів за статтю, а діє як засіб узгоджувального зв'язку, напр.: стіл (чол. р.) і сіль (жін. р.). Не є вичерпним та абсолютним родовий поділ іменників за кінцевими показниками словоформ: чоловічий рід — приголосний, жіночий рід —а,

середній рід — о, -е, -а, пор.: стілець і радість, верб'я і верба.

Серед назв неістот виділяється група похідних іменників, для яких характерна синтаксико-морфологічна структура роду, що певною мірою доповнюється семантикою слова, напр.: іменники із суфіксом -ість- назви якостей, станів; іменники із суфіксом -ізаці(і) - (-изаці(і)- — назви дій. У похідних іменниках на противагу назвам осіб відсутні функція означеної особи і функція узагальнення, їм притаманне явище дистинктивності, коли рід назв неістот встановлюється за змістом слова; тут до уваги береться широке охоплення окремим родом лексичного складу іменників безвідносно до родових протиставлень. Визначення граматичного роду іменників відбувається на основі афіксальних похідних, де за кожною лексемою закріплений суфікс, який сигналізує про родову віднесеність. Орієнтуючись на зміст слова і його зовнішню, афіксально-звукову, форму, можна передбачити рід іменника. Класифікація похідних іменників за семантичним призначенням-словотворчих засобів здійснюється у парадигматичних рядах імен, утворених із груп однакових за складом морфологічних одиниць.

Ознакою іменника жіночого роду є суфікс: -ість у назвах якості, властивості, стану, напр.: радість, зосередженість, жорстокість, швидкість, яскравість, народність, забезпеченість, вагомість, власність, емоційність, інтелектуальність, аспектуальність; -аці(і)-, -ізаці(і)-(-изаці(і)-), -фікаці(і)- у назвах дії, утворених,як правило, на базі іншомовної інтернаціональної лексики, напр.: агітація, дезактивація, меліорація, політизація, механізація, яровизація, газифікація, радіофікація; -к- у запозичених з російської мови похідних, утворених від дієслівних основ, напр.: промивка, прошивка, прокладка, ліпка; -нин-, -б-, -в-, -от-, -ав-, -щип- у назвах дії з різним ступенем опредмечення та стилістичного забарвлення, напр.: біганина, молотьба, гонитва, скорбота, грюкотнява, бувальщина; -от-, -н-, -ин-, -іан-, -гад- у назвах сукупності, збірності, напр.: голота, комашня, спартакіада, шевченкіана, озимина.

Ознакою іменника середнього роду є суфікс -н(і)-, -ен(і)-, -ін(і)-, -т(і)- у назвах абстрактної дії, процесуального стану, напр.: змагання, перенесення, запровадження, голосіння, горіння, шиття, биття; -(і)-, -ин(і)- у назвах із семою збірності, напр.: насіння, кукурудзиння, вороння, суччя; -ств- і його графічні варіанти у назвах діяльності особи, напр.: виноградарство, квітникарство, бджільництво, будівництво; суспільно-політичних понять, напр.: рабовласництво, кантіанство, суспільство, козацтво; назвах якостей, напр.: зухвальство, боягузтво, див.: всесилля (середи. р.); -л-, -в- у назвах речовин та знарядь дії, напр.: мило, масло, білило, шило, свердло, пиво, паливо, питво.

Іменники чоловічого роду незалежно від суфіксального складу слова мають завжди кінцевий приголосний, напр.: максималізм, символізм; вимикач, черпак; дубляж, бракераж; березняк, вишняк; океанарій, імунітет.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити