Граматика української мови - О. К. Безпояско 1993

ПРИКМЕТНИК

4. СЕМАНТИКО — ГРАМАТИЧНІ КАТЕГОРІЇ ЯКІСНИХ ПРИКМЕТНИКІВ

ПРИКМЕТНИКИ ВИЩОГО СТУПЕНЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ОЗНАКИ

Вищий ступінь порівняння, або компаратив (від лат, comparativum), відтворює інтенсивність ознаки в рядах опозиційних пар шляхом протиставлення форми прикметника, який вказує на якість без порівняння, формі прикметника, де якісна ознака передана більшою мірою. За структурно-морфологічним типом творення існує проста, або синтетична, і складена, або аналітична, форма вищого ступеня.

Синтетична форма вищого ступеня утворюється від основ первинних і похідних якісних прикметників додаванням суфікса -іш- або -ш-, напр.: густий — густіший, цілий — ціліший, твердий — твердіший, скупий — скупіший, молодий — молодший, довгий — довший, важкий — важчий, дорогий — дорожчий. Вибір суфікса не зумовлений чітким розмежуванням сполучуваних основ, хоча більшість прикметників, що приєднують непродуктивний суфікс - tu -, походить з найдавнішого шару праслов'янської і східнослов'янської лексики, напр.: товщий, ширший, дешевший, глибший, вужчий, нижчий, тяжчий, тонший тощо. Утворення назв вищої інтенсивності ознаки відбувається здебільшого за допомогою суфікса - iui -, його домінантна роль помітна з появою паралельних ступеневих утворень із суфіксом -іш- та суфіксом -ш-, напр.: тонкий — тонший і топкіший, швидкий — швидший і швидкіший, рідкий — рідший і рідкіший, товстий — товщий і товстіший. На думку Л. А. Булаховського, впливовість суфікса -іш- говорить за себе наявністю в літературній мові варіантів: багатший і багатіший, грубший і грубіший, здоровший і здоровіший тощо. Деякі з них використовуються, як це взагалі буває в мовах у таких випадках, для розрізнення відтінків значення: гладший — і про поверхню, і в значенні «товщий; гладкіший — тільки в другому значенні; старший (наприклад, положенням); старіший (віком).

Вияв великої міри ознаки зрідка передають суплетивні форми, напр.: гарний — кращий, поганий — гірший, великий — більший, малий — менший.

Аналітична форма вищого ступеня інтенсивності ознаки утворюється додаванням до прикметника із семою помірної ознаки слів більш або менш. її специфіка виявляється в можливості відтворити зростаючу або спадаючу інтенсивність, напр.: більш наполегливий, більш працьовитий, більш давній, більш підготовлений, більш доцільний, менш сприятливий, менш вразливий, менш вдалий, менш активний, менш кваліфікований тощо.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити