Граматика української мови - О. К. Безпояско 1993

ПРИСЛІВНИК

7. ОСНОВНІ ТИПИ АДВЕРБІАЛЬНОЇ ДЕРИВАЦІЇ

АНАЛІТИЧНІ ПРИСЛІВНИКИ З ПРИЧИНОВОЮ СЕМАНТИКОЮ

Аналітичні прислівники з семантикою причинових відношень охоплюють адвербіалізовані прийменникові форми кількох відмінків, зокрема родового, давального, знахідного та орудного.

Родовий відмінок виражає значення причини з непохідними прийменниками від, з та похідними внаслідок, у силу, у результаті, з приводу, з нагоди: «Повітря тремтить від спеки» (М. Коцюбинський); «Вмирав нарцис з журби, з кохання. Вмирав... і чув самотній він Чиїсь слова, чиїсь зітхання І поцілунків срібний дзвін...» (О. Олесь); «Чи то під впливом прощання й Соломіїних сліз, чи внаслідок реакції по пережитих турботах, його огорнув жаль» (М. Коцюбинський); «В силу історичних умов Українські Карпати тривалий час знаходилися під владою іноземних загарбників, що всіляко намагалися політично й ідеологічно утвердити тут своє панування» (Бойківщина); «Колгосп має право на відшкодування збитків, заподіяних йому в результаті вилучення, псування або знищення земельних угідь та інших природних об'єктів» (з газ.); «З нагоди заручин вперше співають весільну пісню — барвінкову» (Гуцульщина).

Значення причини властиве також кільком прийменниковим формам знахідного відмінка, утвореним прийменниками через, за, з огляду на, зважаючи на: «Незабаром, відшукавши комбата, Сагайда по всій формі відрапортував, що в його мінометній роті вибув із строю через поранення командир взводу Євген Черниш» (О. Гончар); «Колись за іскристі, мов з сонця виплетені коси, він називав свою дружину вербичкою» (М. Стельмах); «Всім студбатівцям, зважаючи на їхнє звання курсантів, видавали обмундирування командирське» (О. Гончар); «Він переїхав до провінціальної якоїсь школи і там сказав директорові, що мусив кинути рідний город з огляду на кліматичні умови» (М. Рильський).

Давальний відмінок передає значення причини лише з одним похідним прийменником — завдяки, який вказує на таку причину, яка найбільшою мірою сприяє певному, здебільшого позитивному, наслідкові: «І клумба ця, і латка асфальту виникли завдяки настійливості Лукії Назарівни» (О. Гончар).

З одним продуктивним прийменником, формує адвербіалізовані форми із значенням причини також орудний відмінок. Це похідний прийменник книжного характеру у зв'язку з; «Він попросив у командування відпустку на кілька днів у зв'язку з родинними обставинами» (В. Кучер).

Прийменник за майже втратив причинову функцію з орудним відмінком: «За туманом нічого не видно» (нар, пісня).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити