Граматика української мови - О. К. Безпояско 1993

ПРИСЛІВНИК

7. ОСНОВНІ ТИПИ АДВЕРБІАЛЬНОЇ ДЕРИВАЦІЇ

АНАЛІТИЧНІ ПРИСЛІВНИКИ З ДОПУСТОВИМ ЗНАЧЕННЯМ

Відіменникові аналітичні прислівники із значенням допустовості базуються на прийменникових формах лише двох відмінків — давального та родового, причому кожен з них поєднується з обмеженою кількістю прийменників. Так, давальний відмінок значення умови, незважаючи на яку реалізується дія, виражає з двома похідними прийменниками всупереч і наперекір, а родовий з одним похідним прийменником — незалежно від: «Всупереч живим фактам, наперекір здоровому розуму ці горе — теоретики твердять про «відмирання народної творчості» (М. Рильський); «Наперекір суховіям та чорним бурям повсюди йде вона [біла акація] за людиною, заходячи аж сюди, до самого мертвого моря, де, крім солі, вже ніщо не росте...» (О. Гончар); «Я мушу виконувати обов'язок гостинного господаря незалежно від цього листа» (Ю. Смолич).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити