Методика навчання української мови

6.5. Робота над словом на уроках літератури та інших предметів

Суттєву роль у лексичній роботі повинні зіграти уроки літератури, на яких учитель з'ясовує значення слова в тексті художнього твору, показує залежність використання тих чи інших лексичних одиниць від теми та ідеї твору, переконань автора і навчає дітей на кращих зразках умінню відбирати слова, використовувати їх у власному мовленні.

Аналізуючи уривок художнього твору, його мову чи навіть особливості мовного стилю письменника, можна дати такі завдання, як: тлумачення слова, з'ясування його відтінків, показ доцільного вживання слова в певному тексті, його стилістичної вмотивованості і сумісності з загальним спрямуванням художнього твору. Словникова робота на уроках літератури є важливим засобом здійснення міжпредметних зв'язків.

Проблема збагачення словникового запасу учнів повинна розв'язуватись усіма вчителями. Це рекомендують і єдині вимоги до грамотного письма і культури мовлення учнів. Бліді, повільні, нечіткі відповіді учнів на уроках різних предметів легко пояснюються загальною бідністю їхнього словникового запасу і відсутністю того запасу слів, що необхідний для викладу матеріалу з даного предмета.

Учителі повинні багато уваги приділяти словниковій роботі, з'ясуванню слів-термінів тієї галузі науки, яку вони викладають. Формуванню навичок вільного володіння історичним, математичним та іншими групами термінологічної лексики сприяє не тільки словникова робота на уроках, але й читання спеціальної літератури, бесіди поради вчителів, ознайомлення учнів з термінологічними словниками.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити