Методика навчання української мови

11. МЕТОДИЧНА РОБОТА ВЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА

11.1. Педагогічна практика студентів

Педагогічна практика, передбачена навчальним планом, є завершальним етапом вивчення дисципліни "Шкільний курс української мови та методика його викладання". Тому студенти цілком самостійно виконують обов'язки вчителя української мови та літератури і класного керівника, що підвищує їхню відповідальність за педпрактику. Методист лише консультує студентів, контролює їх роботу, а коли трапляються труднощі, надає допомогу.

Відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України педагогічна практика студентів IV-V курсів проводиться переважно в кращих загальноосвітніх школах, гімназіях, ліцеях.

Мета педагогічної практики Метою педагогічної практики є розвиток у студентів уміння здійснювати діяльність з навчання рідної (державної) мови в загальноосвітній школі на базі сформованої в них мовленнєвої компетенції та знань з основ теорії методики, педагогіки і психології, уміння поєднувати теоретичні знання з методики навчання української мови з практичною діяльністю навчання учнів; забезпечення практичного пізнання студентами закономірностей професійної діяльності та оволодіння способами її організації, вміння вирішувати конкретні методичні завдання відповідно до умов педагогічного процесу; виховання в студентів потреби систематично поновлювати свої знання і творчо застосовувати їх на практиці.

Студенти повинні оволодіти системою професійних умінь у процесі проведення навчально-виховної та дослідницької роботи на середньому і старшому етапах навчання учнів рідної (державної) мови під час педагогічної практики.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити