Методика навчання української мови

Права й обов'язки студента-практиканта

1. Студент-практикант зобов'язаний сформувати в учнів накреслені в програмі вміння та навички володіння рідною (державною) мовою.

2. Практикант проводить свою діяльність згідно з вимогами Статуту школи, правилами внутрішнього розпорядку, виконує розпорядження адміністрації школи, вчителів та керівників педпрактики.

3. Студент-практикант має право вносити пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу, організації педпрактики, брати участь у конференціях та нарадах.

4. Студент-практикант має право одержувати консультації вчителя та методиста з усіх питань проведення педагогічної практики.

5. Студент-практикант має право користуватися бібліотекою школи, навчальними кабінетами, навчальними посібниками.

6. Один із студентів-практикантів призначається старостою групи з педпрактики.

7. Упродовж педагогічної практики студент працює в школі не менше п'яти днів на тиждень; один день самостійної роботи на тиждень закріплюється за студентом на весь період практики, це відбивається в розкладі роботи студентської групи.

8. Дозвіл на проходження педпрактики за місцем проживання або роботи студент одержує в ректора університету.

9. Студент, який не виконав програму практики без поважних причин і отримав незадовільну оцінку, відраховується з університету.

10. Студенту, який не виконав програму практики з поважних причин (хвороба), вона переноситься на інший період за визначенням деканату без відриву від занять в університеті.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити